BPOP0655 Odborná praxe V

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/19/0. 280. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Liana Greiffeneggová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BPOP0554 Odborná praxe IV
Absolvování odborné praxe IV.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Odborná praxe v porodní asistenci je významnou součástí studijního programu. Umožňuje aplikaci teoretických poznatků v podmínkách klinických pracovišť. Předmět zahrnuje dovednosti z oblasti zejména sekundární péče o ženu a novorozence (gynekologie, porodní sál, rizikové těhotenství, šestinedělí, novorozenecké oddělení a gynekologické onkologie). Řeší problematiku péče o ženu v porodní asistenci jak během fyziologických, tak v průběhu komplikovaných reprodukčních procesůs. Studenti pracují pod vedením mentorů klinické praxe.
Výstupy z učení
Studentky budou schopny:
- identifikovat individuální bio-psycho-socio-spirituální potřeby klientek s použitím diagnostického algoritmu;
- navrhnout, prakticky realizovat a vyhodnotit účinnost plánu péče; v součinnosti multidisciplinárního týmu;
- aplikovat teoretické znalosti do praxe v porodní asistenci;
- pracovat se zdravotnickou dokumentací;
- profesionálního a empatického přístupu ke klientce;
- zachytit nejnovější poznatky porodní asistence a aplikovat je do své práce;
- aplikovat proces péče v porodní asistenci o těhotnou ženu s pravidelným i nepravidelným těhotenstvím a porodem a šestinedělím;
- uspokojovat potřeby žen se sterilitou a infertilitou, gynekologicky a onko-gynekologicky nemocných žen,
Osnova
 • Proces v porodní asistenci u ženy:
 • - během nepravidelného těhotenství;
 • - během fyziologického porodu a nepravidelného porodu;
 • - s nepravidelným šestinedělím;
 • - u fyziologického novorozence;
 • - s gynekologickým onemocněním;
 • - se sterilitou a infertilitou;
 • - s onkologickým onemocněním;
Literatura
  povinná literatura
 • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. xxxiii, 62. ISBN 9788024757537. info
 • ROZTOČIL, Aleš. Moderní gynekologie. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2011. xviii, 508. ISBN 9788024728322. info
  doporučená literatura
 • KOLAŘÍK, Dušan a Ivana PINKAVOVÁ. Dětská gynekologie. In Repetitorium gynekologie. 2008. vyd. Praha: Maxdorf, 2008. info
 • MAŠATA, Jaromír a Anna JEDLIČKOVÁ. Infekce v gynekologii a porodnictví : a základy jejich antiinfekční léčby. 1. vyd. Praha: MAXDORF-JESSENIUS, 2004. 371 s. ISBN 8073450380. info
 • HOLUB, Zdeněk a Tomáš BURNOG. Kazuistiky z gynekologie a porodnictví. Praha: Galén, 2002. s. 50-52. ISBN 80-7262-144-0. info
  neurčeno
 • Brevíř 2008 :gynekologie, porodnictví, urologie. Praha: MEDICAL TRIBUNE CZ, 2008. ISBN 9788087135075. info
Výukové metody
klinická praxe
Metody hodnocení
Ukončení: praktická zkouška - 100% účast ve cvičení, praktická zkouška, splnění všech předepsaných výkonů,zápočtový porod hodnocený mentorkou, prezentace a obhajoba kazuistiky.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.