BPOZ051 Ochrana veřejného zdraví

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1.7/0. 25. 2 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Fialová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (přednášející)
RNDr. Danuše Lefnerová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
doc. MUDr. Jan Šimůnek, CSc. (přednášející)
RNDr. Ondřej Zvěřina, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 14. 10. 17:00–18:40 N03009/209, Po 21. 10. 17:00–18:40 N03009/209, Po 4. 11. 17:00–18:40 N03009/209, Po 11. 11. 17:00–18:40 N03009/209, Po 18. 11. 17:00–18:40 N03009/209, Po 25. 11. 17:00–18:40 N03009/209, Po 2. 12. 17:00–18:40 N03009/209, Po 9. 12. 17:00–18:40 N03009/209, Po 16. 12. 17:00–18:40 N03009/209
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Cíle předmětu
Na konci kurzu by studenti měli rozumět principů ochrany a podpory zdraví, podle hlavních determinant zdraví. Měli by být schopni použít svoje znalosti v intervenci týkající se ovlivnitelných faktorů, a to u pacientů i obecné populace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
Určit a popsat hlavní determinanty zdraví a jejich význam, odlišit podstatné od méně významných
Definovat a popsat hlavní principy a cesty ochrany veřejného zdraví
Charakterizovat hlavní environmentální faktory a rizika (fyzikální, chemická, biologická)
Definovat a popsat hlavní rizika při práci a možnosti ochrany
Definovat a popsat hlavní rizika vyplývající z životního stylu
Definovat a popsat hlavní možnosti aktivní podpory zdraví
Osnova
 • Principy ochrany a podpory zdraví. Možnosti prevence nemocí, její typy.
 • Prevence kardiovaskulárních onemocnění
 • Prevence rakoviny
 • Intervenční programy v primární prevenci.
 • Výživa v ochraně zdraví a prevenci nemocí.
 • Možnosti hodnocení stravovacích zvyklostí jednotlivce
 • Nadváha a obezita jako významné zdravotní riziko.
 • Způsoby hodnocení výživového stavu jednotlivce.
 • Ochrana zdraví před vlivy zevního prostředí – fyzikálními, chemickými, biologickými
 • Nekouření jako významný způsob ochrany zdraví
 • Riziko kouření pro lidskou reprodukci. Alkohol a drogy v těhotenství
 • Specifika výživových doporučení v těhotenství a době kojení
 • Podpora kojení. Umělá výživa kojenců. Voda a zdraví
Literatura
  povinná literatura
 • Zdraví 2020 : národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí. 1. vyd. Praha: Ministerstvo zdravotnictví České republiky ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem, 2014. [106] s. ISBN 9788085047479. info
  doporučená literatura
 • Komárek L, Provazník K: Ochrana a podpora zdraví. 3.LF UK + CINDI, Praha 2011, 99s., ISBN 978-80-260-1159-0
 • MÜLLEROVÁ, Dana. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014. 254 stran. ISBN 9788024625102. info
  neurčeno
 • PROVAZNÍK, K. a kol. Manuál prevence v lékařské praxi. Praha: SZÚ. Souborné vydání 2004. ISBN 80-7168-942-4
 • Zloch Z a kol: Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium. Karolinum, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, ISBN 80-246-0269-5
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
Zkouška ve formě písemného testu, obsahujícího 20 otázek s nabídkou odpovědí. Vždy pouze 1 je správná. V případě zkoušky je známkování následující: <11 správných = F, 11-12 = E 13-14 =D, 15-16=C, 17-18=B,19-20=A.
Informace učitele
Podmínky pro ukončení předmětu: Základní podmínkou k ukončení předmětu je absolvování povinné výuky -seminářů/cvičení. Bez absolvování povinné výuky není možno zápočet udělit, a student nemůže být ani připuštěn k případné zkoušce - kolokviu. Omluvená absence zůstává neabsolvovanou výukou. Zápočet je udělován na základě absolvování povinné výuky. Je-li předmět ukončován kolokviem či zkouškou, je zadán písemný test obsahující 20 otázek, s nabídkou několika odpovědí, vždy pouze 1 je správná. V případě kolokvia je pro hodnocení prospěl/a třeba mít správně nadpoloviční většinu, v případě zkoušky je známkování následující: <11 správných:F, 11-12:E 13-14:D, 15-16:C, 17-18:B,19-20:A.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BPOZ051