BPPD0321c Péče o novorozence a kojence I - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavla Opálková (přednášející)
Mgr. Stanislava Zmeškalová (přednášející)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (pomocník)
Garance
Mgr. Pavla Opálková
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Liana Greiffeneggová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 19. 9. 14:00–16:30 N03031, Čt 26. 9. 14:00–16:30 N03031, Čt 3. 10. 14:00–16:30 N03031, Čt 10. 10. 14:00–16:30 N03031, Čt 17. 10. 14:00–16:30 N03031, Čt 24. 10. 14:00–16:30 N03031, Čt 31. 10. 14:00–16:30 N03031, Čt 7. 11. 14:00–16:30 N03031, Čt 14. 11. 14:00–16:30 N03031, Čt 21. 11. 14:00–16:30 N03031
Předpoklady
BPPA0241c Porodní asistence I - cv.
Úspěšné zvládnutí předmětu porodní asistence a dovednosti v porodní asistenci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je pojímám jako teoreticko-praktický. Seznamuje studenty se základní péčí o fyziologického novorozence bezprostředně po porodu a v prvním měsíci života. Zabývá se péčí o novorozence na porodním sále, zhodnocením poporodní adaptace, zajištěním termoneutrálního prostředí a následné péče o novorozence. Zvláštní důraz klade na umění zahájit neodkladnou resuscitaci, na prevenci SIDS a SBS, na screeningová vyšetření novorozence, zhodnocení a saturaci jeho potřeb. Cíle: Po absolvování předmětu budou studentky schopny: -zhodnotit stav novorozence po porodu a v průběhu poporodní adaptace a případně zahájit resuscitaci či další opatření, -zajistit dítěti termoneutrální prostředí a péči s ohledem na jeho stav a vývoj, -zajistit hygienickou péči o novorozence, zhodnotit stav kůže a zajistit prevenci jejího poškození, -identifikovat rizika SBS (Shaken Baby Syndrome) a edukovat rodiče v prevenci, -identifikovat rizika SIDS (Sudden Infant Death Syndrome) a edukovat rodiče v prevenci, -pečovat o dítě s hyperbilirubinémií a vrozenými vývojovými vadami, -provést základní screeningová vyšetření novorozence, -vyšetřit potřeby novorozence a stanovit ošetřovatelský plán.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: poskytnout novorozenci první ošetření; asistovat u vyšetření novorozence zdravého i nemocného; zhodnotit potřeby novorozence ve zdraví i nemoci; správně provádět resuscitaci novorozence, asistovat u ošetření novorozence s poruchami
- zpracovat a obhájit kazuistiku u novorozence.
Osnova
 • Obsah předmětu: 1. Klasifikace novorozence a nejčastější odchylky zdravotního stavu. 2. Vyšetření novorozence a zhodnocení poporodní adaptace. 3. První ošetření novorozence na porodním sále. 4. Zajištění termoneutrálního prostředí. 5. Hygienická péče o novorozence. 6. Syndrom třeseného dítěte a jeho prevence. 7. Syndrom náhlého úmrtí kojence a jeho prevence. 8. Možná iatrogenní poškození kůže novorozence a jejich prevence. 9. Ošetřování novorozence s vrozenými vývojovými vadami. 10. Ošetřování novorozence s hyperbilirubinémií. 11. Resuscitace novorozence – praktické nácviky (na modelu). 12. Screeningová vyšetření novorozence. 13. Zhodnocení potřeb novorozence a stanovení ošetřovatelského plánu.
Literatura
  povinná literatura
 • BOREK, Ivo. Vybrané kapitoly z neonatologie a ošetřovatelské péče. 2. dopl. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 327 s. ISBN 8070133384. info
 • Resuscitace novorozence. Edited by Michal Prokop. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 50. s. ISBN 8024705354. info
  doporučená literatura
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Základní ošetřovatelské postupy v péči o novorozence : vybrané kapitoly. 1 vyd. Praha: Grada, 2011. 189 s. ISBN 9788024739403. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 133 s. ISBN 9788070134894. info
 • FENDRYCHOVÁ, J., G. NIPPERTOVÁ, M. KOCHOVÁ, M. BERÁNEK a Milan VACUŠKA. Hodnocení bolesti u novorozenců. Česko-slovenská pediatrie, Praha: ČLS JEP, 2004, roč. 59, č. 4, s. 182-186. ISSN 0069-2328. info
 • Pediatrie. Edited by Karl-Heinz Niessen, Translated by Jan Janda. 1. vyd. Praha: Scientia Medica, 1996. 602 s. ISBN 80-85526-29-8. info
  neurčeno
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Hodnotící metodiky v neonatologii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2004. 87 s. ISBN 8070134054. info
Výukové metody
Metody výuky: Přednáška, diskuse, praktické nácviky, audiovizuální prezentace, kontrolní testy
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení: 100% účast ve cvičení - aktivita, test, praktická zkouška Ukončení: Zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BPPD0321c