BPPD0321p Péče o novorozence a kojence I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Hana Bučková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milena Burianová, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc. (přednášející)
doc. MUDr. Dagmar Procházková, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Magdalena Rohanová (přednášející)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Veronika Bradáčková (pomocník)
Libuše Darmovzalová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: prof. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Pediatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 17. 9. 11:00–13:30 KOM S117, Út 24. 9. 11:00–13:30 KOM S117, Út 1. 10. 11:00–13:30 KOM S117, Út 8. 10. 11:00–13:30 KOM S117, Út 15. 10. 11:00–13:30 KOM S117, Út 22. 10. 11:00–13:30 KOM S117, Út 29. 10. 11:00–13:30 KOM S117, Út 5. 11. 11:00–13:30 KOM S117, Út 12. 11. 11:00–13:30 KOM S117, Út 19. 11. 11:00–13:30 KOM S117
Předpoklady
BPPA0241c Porodní asistence I - cv.
Splnění podmínek pro studium 3. semestru.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Pediatrie se zabývá diagnostikou, léčbou a prevencí onemocnění typických pro dětský věk, kdy je kladen důraz na specifické zvláštnosti, odlišné vyšetřovací postupy a speciální vyšetřovací techniku. Po absolvování předmětu bude student schopen zhodnotit stav novorozence po porodu a v průběhu poporodní adaptace, provést základní screeningová vyšetření novorozence, porozumí problematice kongenitálních a dědičných chorob a jejich dopadu na dítě a jeho rodinu, bude vybaven základními teoretickými i praktickými znalostmi v diagnostice a terapii nejčastějších onemocnění dětského věku.
Výstupy z učení
Student má znalosti o vzniku, průběhu, léčbě a prognózách nejčastějších onemocnění v dětském věku. Student umí určit rizikové faktory ohrožující zdravý vývoj dítěte.
Osnova
 • Nezralý a nedonošený novorozenec.
 • Hypotrofický a přenášený novorozenec.
 • Poranění za porodu.
 • Výživa novorozence.
 • Novorozenec se závažnou VVV. Hypoxický novorozenec.
 • Bronchopulmonální dysplazie.
 • Nejčastější dědičná onemocnění.
 • Novorozenecký screening.
 • Věkové kategorie u dětí, růst a vývoj dítěte,
 • Onemocnění respiračního traktu, GIT, jater,krevní a nádorová onemocnění, endokrinní, cukrovka,
 • Vrozené poruchy metabolizmu, alergická onemocnění, imunodeficience, kožní a infekční nemoci.
Literatura
 • KLÍMA, Jiří. Pediatrie pro nelékařské zdravotnické obory. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. 327 stran. ISBN 9788024750149. info
 • VACUŠKOVÁ, Miluše. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 225 s. ISBN 9788070134917. info
 • DORT, Jiří, Eva DORTOVÁ a Petr JEHLIČKA. Neonatologie. 3. vydání. Praha: Karolinum, 2018. 116 stran. ISBN 9788024639369. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava. Vybrané kapitoly z ošetřovatelské péče v pediatrii. Vyd. 1. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2009. 133 s. ISBN 9788070134894. info
 • FENDRYCHOVÁ, Jaroslava a Michal KLIMOVIČ. Péče o kriticky nemocné dítě. Druhé přepracované a roz. Brno: NCONZO, 2018. 420 stran. ISBN 9788070135921. info
 • JANOTA, Jan a Zbyněk STRAŇÁK. Neonatologie. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 575 s. ISBN 9788020429940. info
 • LEBL, Jan, Jan JANDA, Petr POHUNEK a Jan STARÝ. Klinická pediatrie. Druhé vydání. Praha: Karolinum, 2014. xix, 698. ISBN 9788024626970. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BPPD0321p