BPPO0532c Porodnictví II - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2.7/0. 40. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Liana Greiffeneggová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 18. 10. 6:00–12:50 N03031, Pá 25. 10. 6:00–12:50 N03031, Pá 1. 11. 6:00–12:50 N03031, Pá 8. 11. 6:00–12:50 N03031, Pá 15. 11. 6:00–12:50 N03031
Předpoklady
( BPPO0442p Porodnictví II - př || BPPO0422p Porodnictví II - př ) && BPPO0431c Porodnictví I - cv. && BPIN0422 Individuální praxe II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět seznamuje se s poznatky z péče o ženu a dítě během komplikovaného a patologického průběhu těhotenství, porodu (včetně operativního) a šestinedělí, zabývá se problematikou podpory kojení a řešní obtíží a komplikací v jeho průběhu. Předkládá problematiku zvládání porodní a pooperační bolesti různými metodami a problematiku péče o matku s rizikovým či patologickým novorozencem.
Výstupy z učení
Studentky budou schopny na základě nabytých znalostí odvodit potřebné souvislosti a efektivně pečovat o:
- ženu s komplikovaným těhotenstvím,
- ženu s komplikovaným porodem,
- ženu s komplikovaným šestinedělím
Osnova
 • Obsah předmětu:
 • klinickýá cvičení
 • - fyziologické a komplikované těhotenství,
 • - fyziologický a komplikovaný porod,
 • - fyziologické a komplikované šestinedělí.
Literatura
  povinná literatura
 • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada Publishing, 2017. xxxiii, 62. ISBN 9788024757537. info
  doporučená literatura
 • ČECH, Evžen, Zdeněk HÁJEK, Karel MARŠÁL a Bedřich SRP. Porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2007. 544 s. ISBN 9788024713038. info
  neurčeno
 • PRUDIL, Lukáš a Anna ZEMANDLOVÁ. Moderní porodnictví. 2. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2017. s. 571-583, 13 s. info
Výukové metody
klinická cvičení v klinických podmínkách pod vedením mentora praxe
Metody hodnocení
zpracovaná případová studie a její ústní obhajoba, hodnocení mentorem praxe
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BPPO0532c