BPPO0633c Porodnictví III - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/3.8/0. 56. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Blanka Trojanová, Ph.D.
Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra porodní asistence a zdravotnických záchranářů - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 18. 2. 6:30–13:20 Katedra porodní asistence, Po 25. 2. 6:30–13:20 Katedra porodní asistence, Po 4. 3. 6:30–13:20 Katedra porodní asistence, Po 11. 3. 6:30–13:20 Katedra porodní asistence, Po 18. 3. 6:30–13:20 Katedra porodní asistence, Po 25. 3. 6:30–13:20 Katedra porodní asistence, Po 1. 4. 6:30–13:20 Katedra porodní asistence
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako praktický předmět. Patří ke komplexu předmětů klinické porodní asistence zcela zásadního významu. Umožňuje aplikaci teoretických poznatků v podmínkách klinických pracovišť. Vede studentky k samostatné, aktivní a vědomé péči o ženy v období těhotenství, porodu a šestinedělí. Předkládá k řešení problematiku ošetřovatelského procesu v péči o ženu a novorozence. O všech výkonech si studentky vedou záznamy do logbooku. Pracoviště stáží i klinické praxe jsou aktualizovány dle rozpisu: ambulance porodního sálu, porodní sál, oddělení poporodní péče, oddělení fyziologických novorozenců, operační sály (praxe zaměřená na asistenci při SC), oddělení rizikového a patologického těhotenství, oddělení asistované reprodukce. Stáž na určeném pracovišti, kde studentky zpracovávají přidělené kazuistiky, vypracovávají plán oš. péče a podílí se na jeho realizaci, následuje vždy po teoretickém bloku. Cíle předmětu – studentky budou schopny: - identifikovat individuální bio-psycho-socio-spirituální potřeby klientek s použitím diagnostického algoritmu; - navrhnout, prakticky realizovat a vyhodnotit účinnost plánu péče v součinnosti multidisciplinárního týmu; - pracovat se zdravotnickou dokumentací; - profesionálního a empatického přístupu ke klientce; - zachytit nejnovější poznatky porodní asistence a aplikovat je do své práce;
Výstupy z učení
studentky budou schopny: - identifikovat individuální bio-psycho-socio-spirituální potřeby klientek s použitím diagnostického algoritmu; - navrhnout, prakticky realizovat a vyhodnotit účinnost plánu péče v součinnosti multidisciplinárního týmu; - pracovat se zdravotnickou dokumentací; - profesionálního a empatického přístupu ke klientce; - zachytit nejnovější poznatky porodní asistence a aplikovat je do své práce;
Osnova
  • Ošetřovatelský proces u ženy: - během fyziologického a nepravidelného těhotenství; - s fyziologickým porodem; - při nepravidelném porodu; - asistence a instrumentování při SC; - s fyziologickým a nepravidelným šestinedělím; - u fyziologického novorozence;
Literatura
  • ROZTOČIL, Aleš. Moderní porodnictví. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 405 s. ISBN 9788024719412. info
  • ČECH, Evžen, Zdeněk HÁJEK, Karel MARŠÁL a Bedřich SRP. Porodnictví. 2., přepracované a doplně. Praha: Grada, 2007. 544 s. ISBN 9788024713038. info
  • ROZTOČIL, Aleš. Vyšetřovací metody v gynekologi a porodnictví. Brno: IDVPZ, 1998. info
Výukové metody
Klinická cvičení, stáže, obhajoba kazuistiky
Metody hodnocení
Ukončení: zápočet - 100% účast ve cvičení, kladné hodnocení mentora.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Účast ve výuce je povinná.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BPPO0633c