BPPS061c Ošetřovatelská péče v psychiatrii - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.5/0. 7. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Milena Švestková (přednášející), MUDr. Jana Hořínková, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.
Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jana Pazderová
Dodavatelské pracoviště: Psychiatrická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je praktického charakteru
Upevňuje teoretické informace získané v přednáškách
Klade důraz na praktické řešení akutních psychiatrických stavů v těhotenství, při porodu a laktaci
Výstupy z učení
Na konci kurzu budou studenti schopni:
rozpoznat příznaky nejčastějších psychických poruch
rozpoznat příznaky prvních atak psychotických onemocnění
časně reagovat a rozhodnout o odpovídajícím postupu ošetřovatelské zdravotní péče při zjištění těchto poruch
řešit modelové situace na předložených kazuistikách
Osnova
  • Ošetřovatelský proces u pacientek s akutním neklidem, psychickou poruchou nebo psychózou se zaměřením na těhotenství, porod a laktaci
  • Ošetřovatelský proces cestou nefarmakologických metod
  • Zásady komunikace s neklidnou pacientkou
Literatura
    povinná literatura
  • KAŠPÁREK, Tomáš. Psychiatrická propedeutika. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In Portál LF MU (on-line). 2011. URL info
  • ŽOURKOVÁ, Alexandra, Eva ČEŠKOVÁ a Ivana DRTÍLKOVÁ. Obecná a speciální psychiatrie. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů. In http://portal.med.muni.cz/clanek-347-obecna-a-specialni-psychiatrie.html. Portál LF MU (on-line). 2011. info
  • MALÁ, Eva a Pavel PAVLOVSKÝ. Psychiatrie : [učebnice pro zdravotní sestry a další pomáhající profese]. Vyd. 2. Praha: Portál, 2010. 143 s. ISBN 9788073677237. info
Výukové metody
Opakování teoretických poznatků
Rozbor případových studií
Diskuse
Metody hodnocení
Zápočet je podmíněn účastí na praktické výuce a vypracováním seminární práce
Informace učitele
http://psychiatrie.med.muni.cz
Praktická výuka probíhá na odděleních Psychiatrické kliniky FN Brno Bohunice, Jihlavská 20, budova G, 1. patro. Studenti počkají po přednášce před posluchárnou, kde si je vyzvedne cvičící.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.