BPRD021c Radiologie a nukleární medicína - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/0.3/0. 5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (přednášející)
MUDr. Petr Nádeníček, Ph.D. (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník)
Alena Pospíšilová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
každé liché úterý 10:00–11:40 A11/234
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Radiologie a nukleární medicína - cvičení: výuka je koncipovaná jako technické základy CT, MR, UZ a RTG metod. Student by měl znát základní principy vyšetření, techniku CT, MR a UZ a RTG snímcích, základní právní předpisy včetně příslušných vyhlášek a národních radiologických standardů. Podrobně musí znát technické principy jednotlivých metod, jejich indikace a kontraindikace.
Osnova
  • Přístrojová technika – RTG přístroje, nářadí, příslušenství a ochranné pomůcky, vznik, tvorba a kvalita RTG obrazu, faktory ovlivňující jeho kvalitu. Filmový materiál, filmové programy, zpracování filmového materiálnu a technické vady rentgenogramů, archivace a komunikativní systémy, přímá digitalizace, nepřímá digitalizace. Skiaskopie, tomografie, kinematografie – ochrana nemocných před zářením, příprava na vyšetření. CT, UZ, MR – specifika metod, příprava pacientů a ochrana nemocných před zářením. Klasická angiografie, DSA, angiografie přímá, přehledná, selektivní, superselektivní, angiografické instrumentarium – praktická cvičení, příprava k výkonu. Nukleární medicína – praktické ukázky možností jednotlivých metod, kolimátory, jejich funkce a rozdělení, pohybový scintigraf, scintilační kamera – základní součásti, základní technické údaje, zpracování dat v nukleární medicině, digitalizace v NM, přenosná scitilační gamasonda a její využití v praxi. Zvláštnosti snímkování pojízdnými rtg přístroji, na operačním sále, traumatologických nemocných, zvláštnosti pediatrické radiodiagnostiky
Literatura
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 205 s. ISBN 9788024410117. info
  • BARTUŠEK, Daniel. Diagnostické zobrazovací metody pro bakalářské studium fyzioterapie a léčebné rehabilitace. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2004. 32 stran. ISBN 80-210-3537-4. info
  • VÁLEK, Vlastimil a Jan ŽIŽKA. Moderní diagnostické metody. III.díl Magnetická rezonance. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 43 s. ISBN 80-7013-225-6. info
  • BOUDNÝ, Jaroslav, Martin KÖCHER, Jan PEREGRIN a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. IV.díl Instrumentárium k intervenčním výkonům. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 42 s. ISBN 80-7013-298-1. info
  • ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9. info
  • VÁLEK, Vlastimil, Boleslav PROKEŠ, Karel BENDA, Naděžda CHVÁTALOVÁ a Jitka PEČINKOVÁ. Moderní diagnostické metody. I.díl Kontrastní vyšetření trávicí trubice. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1996. 76 s. ISBN 80-7013-215-9. info
Výukové metody
Základem výuky jsou semináře.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.