BPZG0322p Ošetřovatelská péče v gynekologii II - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Martin Huser, Ph.D., MBA (přednášející)
MUDr. Petr Janků, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Ingrid Rejdová (přednášející)
doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ventruba, DrSc., MBA
Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kaderková, MBA
Dodavatelské pracoviště: Gynekologicko-porodnická klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště reprodukční medicíny - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 19. 9. 13:00–15:30 N03520, St 26. 9. 13:00–15:30 N03520, St 3. 10. 13:00–15:30 N03520, St 10. 10. 13:00–15:30 N03520, St 17. 10. 13:00–15:30 N03520, St 24. 10. 13:00–15:30 N03520, St 31. 10. 13:00–15:30 N03520, St 7. 11. 13:00–15:30 N03520, St 14. 11. 13:00–15:30 N03520, St 21. 11. 13:00–15:30 N03520
Předpoklady
BPZG0121 Ošetř. péče o ženu v gyn.I -p. && BPIN0221 Individuální praxe I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Student po úspěšném absolvování předmětu je schopen definovat, identifikovat a aplikovat základy práce porodní asistentky. Je schopen charakterizovat patologické stavy v gynekologii. Studenti prokáží základní dovednosti v péči o ženy s gynekologickým onemocněním.
Osnova
  • Jednotlivé studijní bloky zahrnují:
  • 1. Endoskopické vyšetřovací a operační metody 2. Malé operační výkony (instrumentárium) 3. Velké gynekologické operace 4. Benigní nádory rodidel 5. Poranění rodidel 6. Zhoubné nádory dělohy, léčba v onkogynekologii 7. Nádory ovaria 8. Prekancerozy rodidel (cytologie, kolposkopie) 9. Urogynekologie 10. Náhlé příhody v gynekologii
Literatura
  • KAMENÍKOVÁ, Miloslava a Miroslava KYASOVÁ. Ošetřovatelské diagnózy na porodním sále. Praha: Grada Publishing, 2003. 92 s. ISBN 80-247-0285-1. info
  • KUDELA, Milan. Základy gynekologie a porodnictví : pro posluchače lékařské fakulty. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2004. 273 s. ISBN 8024408376. info
  • ROB, Lukáš, Alois MARTAN a Karel CITTERBART. Gynekologie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2008. xxiv, 319. ISBN 9788072625017. info
  • Essential obstetrics and gynaecology. Edited by E. M. Symonds - Ian M. Symonds - Robert Britton. 4th ed. Edinburgh: Churchill Livingstone, 2004. vii, 394. ISBN 0443071470. info
Výukové metody
Interaktivní přednášky, skupinová diskuze opora elektronických zdrojů - http://telemedicina.med.muni.cz/gynekologie http://portal.med.muni.cz http://www.mefanet.cz
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení: zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.