BPZS011 Zdravý životní styl - seminář

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc. (přednášející)
Mgr. Jana Fialová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Forejt, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Aleš Peřina, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Robert Vysoký, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. MUDr. Jindřich Fiala, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Kaderková, MBA
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
každou sudou středu 16:00–17:40 KOM 206
Předpoklady

Prerekvizity dle LF MU studijního řádu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu by studenti měli rozumět a být schopni vysvětlit, konkrétně a detailně, následující oblasti: - Význam faktorů životního stylu mezi determinanty zdraví, v prevenci nemocí a v podpoře zdraví. - Hlavní faktory životního stylu, jejich podstata a popis, působení, možnosti hodnocení, doporučení - preskripce, využití v prevenci a podpoře zdraví: Výživa, pohybová aktivita, kouření, alkohol, psychosociální faktory. Především by měli být schopni použít tyto svoje znalosti v intervenci ke změně životního stylu u pacinetů i obecné populace.
Výstupy z učení
Na konci kurzu by studenti měli rozumět a být schopni vysvětlit, konkrétně a detailně, následující oblasti: - Význam faktorů životního stylu mezi determinanty zdraví, v prevenci nemocí a v podpoře zdraví. - Hlavní faktory životního stylu, jejich podstata a popis, působení, možnosti hodnocení, doporučení - preskripce, využití v prevenci a podpoře zdraví: Výživa, pohybová aktivita, kouření, alkohol, psychosociální faktory. Především by měli být schopni použít tyto svoje znalosti v intervenci ke změně životního stylu u pacinetů i obecné populace.
Osnova
 • 1) Zdraví a jeho determinanty, význam životního stylu, jeho složky
 • 2) Výživa ve zdravém životním stylu – část I: Základy výživy, základní výživové složky
 • 3) Výživa ve zdravém životním stylu – část II: Zdravá strava, výživová doporučení
 • 4) Pohybová aktivita
 • 5) Kouření a zdraví
 • 6) Alkohol
 • 7) Psychosociální hygiena, zvládání stressu
 • 8) Možnosti hodnocení životního stylu
Literatura
  povinná literatura
 • MÜLLEROVÁ, Dana. Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2014. 254 stran. ISBN 9788024625102. info
  doporučená literatura
 • Komárek L, Provazník K: Ochrana a podpora zdraví. 3.LF UK + CINDI, Praha 2011, 99s., ISBN 978-80-260-1159-0
 • Společnost pro výživu: Výživa na začátku 21. Století. Výživaservis, Praha 2005, 79s., ISBN 80-239-6202-7
 • Mullerová D: Zdravá výživa a prevence civilizačních nemocéí ve schématech. Triton, Praha 2003, 1.vyd., 100s., ISBN 80-7254-421-7
 • PROVAZNÍK, K. a kol. Manuál prevence v lékařské praxi. Praha: SZÚ. Souborné vydání 2004. ISBN 80-7168-942-4
 • Webová stránka: http://www.cba.muni.cz/prevencenemoci/
 • Zloch Z a kol: Kapitoly z hygieny pro bakalářské medicínské studium. Karolinum, Učební texty Univerzity Karlovy v Praze, ISBN 80-246-0269-5
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
Účast ve výuce je povinná a je ověřována. Předmět je ukončen kolokviem, které proběhne formou písemného testu - 20 otázek s nabídkou odpovědí (vždy jen jedna je správná). Je třeba mít více než 50 % správně.
Informace učitele
http://www.cba.muni.cz/prevencenemoci/
Podmínky pro ukončení předmětu: Základní podmínkou k ukončení předmětu je absolvování povinné výuky -seminářů/cvičení. Bez absolvování povinné výuky není možno zápočet udělit, a student nemůže být ani připuštěn k případné zkoušce - kolokviu. Omluvená absence zůstává neabsolvovanou výukou. Zápočet je udělován na základě absolvování povinné výuky. Je-li předmět ukončován kolokviem či zkouškou, je zadán písemný test obsahující 20 otázek, s nabídkou několika odpovědí, vždy pouze 1 je správná. V případě kolokvia je pro hodnocení prospěl/a třeba mít správně nadpoloviční většinu, v případě zkoušky je známkování odstupňováno následovně: <11 správných:F, 11-12:E, 13-14:D, 15-16:C, 17-18:B, 19-20:A.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019, podzim 2020.