BRCR0422c Cvičení z radiodiagnostiky II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/11/0. 165. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Buček (cvičící)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
Mgr. Martin Buček
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BRCR0321c Cvičení z radiodiagnostiky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět navazuje na předmět Konvenční radiodiagnostika a rozvíjí a prohlubuje teoretické znalosti, učí praktickým dovednostem a potřebným návykům potřebným k provádění vyšetření pacientů a klientů všech věkových kategorií v různém zdravotním stavu.
Výstupy z učení
Absolventn umí vyšetřit pacienta všech věkových kategorií, používat radiologickou technologii a aplikovat ji na péči pacienta. Dokáže interpretovat a provádět optimalizaci dávky, zajistit jakost. Zvládá organizační aspekty své práce. Zná svou klinikou odpovědnost. Jedná správně ve vztahu k nemocným, příslušníkům jeho rodiny, k pracovníkům zdravotnického zařízení.
Osnova
  • 1. Organizace rentgenového provozu 2. Bezpečnost práce 3. Ochrana před zářením 4. Vznik, tvorba a kvalita rtg. Obrazu 5. Archivace 6. Přístrojová technika – rtg přístroje, nářadí, příslušenství a ochanné pomůcky 7. Práce s fimovm a jiným materiálem, filmové programy, kazety, zesilovací folie 8. Zpracování filmového materiálu a technické vady rentgenogramů 9. Zobrazovací a záznamové možnosti – skiaskopie, tomografie, kinematografie, videozáznam, digitální záznam, paměťové luminiscenční folie, přímá digitální radiografie 10. Senzitometrie, senzitometrie 11. Farmakodiagnostika 12. Kontrastní látky 13. Příprava a postupy pro vyšetřování rentgenem a ošetřování 14. Projekce jednotlivých částí těla 15. Rtg vyšetřovací metody trávicí trubice 16. Rtg vyšetřovací metody v osteologii, pulmologii, mammologii, gynekologii a porodnictví, urologii, ORL, stomatologii 17. Snímkování pojízdnými rentgenovými přístroji 18. Rtg vyšetřovací metody v pediatrii 19. Endoskopické radiologické metody 20. Zobrazovací metody v neurologi 21. Angiografie, DSA 22. Digitální radiografie 23. Výpočetní tomografie 24. Ultrasonografie 25. Magnetická rezonance 26. Diapeutické metody
Literatura
  • ČERNOCH, Zdeněk. Neuroradiologie. 1. vyd. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 2000. 585 s. ISBN 8090175392. info
  • STEKLÝ, Luboš. Vybrané kapitoly z rentgenologie a z anesteziologie. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 102 s. ISBN 8070132760. info
  • Dopplerovská ultrasonografie. Edited by Pavel Eliáš - Jan Žižka. 1. vyd. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 1998. 251 s. ISBN 809017535X. info
Výukové metody
Základem předmětu jsou semináře.
Metody hodnocení
Přítomnost na všech seminářích je nezbytná pro udělení zápočtu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.