BRDP0622 Bakalářská práce II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
4/0/0. 40. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Buček (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
Mgr. Martin Buček
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BRDP0521 Bakalářská práce I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Vést studenty k formální správnosti bakalářské práce.
Výstupy z učení
Naučí členění vědeckých prací a formálním pravidlům jejich tvorby.
Osnova
  • 1. Co je vědecké práce. 2. Možnosti vědeckého výzkumu. 3. Možnosti zpracování dat pro vědecký výzkum. 4. Formální úprava vědecké práce.
Literatura
    doporučená literatura
  • Dokumentace : formální úprava vědeckých a technických zpráv : ČSN ISO 5966 (01 0173) (Variant.) : Formální úprava vědeckých a technických zpráv : ČSN ISO 5966 (01 0173). info
  • Informace a dokumentace : pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů : ČSN ISO 4 (01 0196) (Variant.) : Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů : ČSN ISO 4 (01 0196). info
  • Informace a dokumentace : titulní listy knih : ČSN ISO 1086 (01 0159) (Variant.) : Titulní listy knih : ČSN ISO 1086 (01 0159). info
  • BOLDIŠ, Petr. Bibliografické citace dokumentu podle ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2 (01 0197): Část 1 – Citace: metodika a obecná pravidla. Verze 3.3. 2004. 21 s. URL info
Výukové metody
Zápočet
Metody hodnocení
Abstrakt bakalářské práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.