BRFL0111p Fyziologie I - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D. (přednášející)
Ksenia Budinskaya, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jaromír Gumulec, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D. (přednášející)
Ing. Hana Polanská, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Svačinová, Ph.D. (přednášející)
Mirka Hanousková (pomocník)
MUDr. Vojtěch Svízela (pomocník)
Šárka Šmardová (pomocník)
Garance
prof. PharmDr. Petr Babula, Ph.D.
Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Zuzana Nováková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Fyziologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 18. 9. až St 6. 11. St 17:00–18:40 A11/114, St 20. 11. až St 18. 12. St 17:00–18:40 A11/114; a St 13. 11. 17:00–18:40 A11/327
Předpoklady
Znalost biologie člověka, chemie a fyziky v rozsahu těchto předmětů vyučovaných na středních školách.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem výuky fyziologie je vysvětlit jak funguje lidský organismus, od molekulárních interakcí po orgánové systémy a jejich regulace.
Výstupy z učení
Po úspěšném absolvování předmětu Fyziologie na úrovni svého studijního zaměření bude student schopen ;
popsat základní funkce lidského těla – od buňky, jednotlivých tkání, orgánů, systémů a organismu jako celku ;
vysvětlit základní typy regulací probíhající v lidském organismu ;
určit základní číselné parametry zdravého dospělého člověka;
aplikovat základní fyziologické principy do klinické problematiky svého oboru
Osnova
 • Fyziologie buňky, buněčné membrány, organel. Tkáň (vývoj, obecné charakteristiky, jednotlivé typy).
 • Krev (složení, funkce). Imunitní systém.
 • Srdce (morfologie, funkce, převodní systém srdeční). Srdeční cyklus.
 • Elektrokardiografie. Vyšetřovací metody v kardiologii.
 • Infarkt myokardu, ateroskleróza.
 • Fyziologie krevního oběhu. Zvláštnosti krevního oběhu některých orgánů.
 • Respirace ( mechanika dýchání, vitální kapacita, transport plynů).
 • Regulace dýchání. Hypoxie.
 • Ledviny (morfologie, funkce jednotlivých oddílů, endokrinní funkce).
 • Protiproudový systém ledvin, funkční zkoušky ledvin.
 • Složení tělesných tekutin, acidobazická rovnováha. Gastrointestinální systém (morfologie, funkce, metabolismus substrátů) Žaludek, duodenum, pankreas, játra (morfologie a funkce) Tenké a tlusté střevo (morfologie a funkce) Výživa člověka Obecné principy regulací (humorální, nervová, imunologická). Žlázy s vnitřní sekrecí Regulace homeostázy natria, kalcia, regulace glykémie Stres, těhotenství, laktace Neuron, morfologie, funkční stavba, mediátory Morfologie a funkce míchy, reflex extero-, proprioceptivní Morfologie a funkce prodloužené míchy, mozečku, bazálních ganglií, mozkové kůry Fyziologie zraku, sluchu Vyšší nervová činnost, učení, paměť, spánek Fyziologie dětského věku a stáří
Literatura
  povinná literatura
 • WARD, Jeremy P. T. a R. W. A. LINDEN. Základy fyziologie. První české vydání. Praha: Galén, 2010. 164 stran. ISBN 9788072626670. info
 • WILHELM, Zdeněk a A KOLEKTIV. Stručný přehled fyziologie člověka pro bakalářské studijní programy. 4. vyd. Brno: Masarykova universita - Lékařská fakulta, 2010. 117 s. ISBN 978-80-210-5283-3. info
  doporučená literatura
 • MOUREK, Jindřich. Fyziologie : učebnice pro studenty zdravotnických oborů. 2., dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 222 s. ISBN 9788024739182. info
 • ROKYTA, Richard. Fyziologie : pro bakalářská studia v medicíně, ošetřovatelství, přírodovědných, pedagogických a tělovýchovných oborech. 2., přeprac. vyd. Praha: ISV nakladatelství, 2008. 426 s. ISBN 808664247X. info
 • SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vyd., zcela přeprac. a r. Praha: Grada, 2004. xiii, 435. ISBN 802470630X. info
Výukové metody
Výuka je vedena v podobě přednášek.
Metody hodnocení
Student si u ústní zkoušky náhodně vybere 3 otázky, které zodpoví po 15 minutové přípravě. Aby student úspěšně složil závěrečnou zkoušku, nesmí být žádná ze tří otázek hodnocena nedostatečně.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/fyziol
Rozpis témat přednášek je vyvěšen na nástěnce Fyziologického ústavu a IS MUNI - studijní materiály - organizační pokyny. A list of all lecture topics is post up on notice board of Department of Physiology and on IS MUNI - study materials - course-related instructions.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BRFL0111p