EN

LF:BRIR0511c Intervenční radiologie - cv. - Informace o předmětu

BRIR0511c Intervenční radiologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (cvičící)
Mgr. Martin Buček (pomocník)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BRZP0422p Konv. zobraz. postupy II && BRCR0422c Cvičení z radiodiagnostiky II
Základy radiobiologie, radiofyziky a biofyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je koncipován pro získání teoretických znalostí a jejich následného uplatnění v praxi pro oblast intervenční radiologie.
Výstupy z učení
• seznámit s druhy intervenčních výkonů a jejich provedení • seznámit s indikační vhodností výkonů • seznámit s možnými komplikacemi intervenčních výkonů
Osnova
  • Vaskulárná výkony: 1. Perkutánní transluminální angioplastika (PTA) 2. Instrumentarium pro PTA 3. Stenty a stengrafty 4. Endoluminální léčba aneuryzmat aorty 5. Neurointervence 6. Kavární filtry 7. TIPS 8. Embolizace (materiál, indikace) 9. Trombolýza 10. Chemoterapie Nevaskulární intervence: 1. Biopsie tenkou jehlou a core cut 2. Drenáže pleurální dutiny, perikardu, cyst a jiných patologických dutin 3. Nefrostomie 4. PTC a drenáže žlučových cest 5. Dilatace stenóz jícnu, střev, močových cest
Literatura
    doporučená literatura
  • KRAJINA, Antonín a Jan H. PEREGRIN. Intervenční radiologie : miniinvazivní terapie. 1. vyd. Hradec Králové: Olga Čermáková, 2005. 835 s. ISBN 8086703088. info
Výukové metody
Praktická cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BRIR0511c