EN

LF:BRMR0321c Magnetická rezonance - cv. - Informace o předmětu

BRMR0321c Magnetická rezonance - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/3/0. 45. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (cvičící)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BRRF0222p Rad. fyz. a radiobiol. II - př && BRZB0211p Zákl. biofyziky - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět podrobněji rozebírá teoretické základy MR zobrazování s rozborem jednotlivých modalit a jejich uplatnění v praxi. Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen vysvětlit teoretické základy principů MR zobrazování, seznámí se ze základními typy sekvencí a jejich využitím v praxi. Naučí se normálním nálezům v MR obraze a pozná odchylky a patologii od normy.
Osnova
  • 1. Fyzikální a technický úvod k vyšetření MR, postprocessing 2. Mozek a mícha 3. Hlava a krk 4. Hrudník, prs 5. Srdce a cévy 6. Játra a žlučové cesty, pankreas, slezina 7. Ledviny 8. Pánev mužská 9. Pánev ženská 10. Skelet, kloby a měkké tkáně
Literatura
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 205 s. ISBN 9788024410117. info
  • VÁLEK, Vlastimil a Jan ŽIŽKA. Moderní diagnostické metody. III.díl Magnetická rezonance. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 43 s. ISBN 80-7013-225-6. info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BRMR0321c