BRMR0321c Magnetic resonance - exercise

Faculty of Medicine
autumn 2020
Extent and Intensity
0/3/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA (seminar tutor)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (seminar tutor)
Jitka Halouzková (assistant)
Guaranteed by
doc. MUDr. Marek Mechl, Ph.D., MBA
Department of Radiology and Nuclear Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: Jitka Halouzková
Supplier department: Department of Radiology and Nuclear Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
BRRF0222p Radiol. Phys. Radiobiol. II lc && BRZB0211p Fundamentals Biophys. - lect.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The concept of this course is introduction into the study magnetic resonance imaging. At the end of this course students should be able to understand and explain basic principle of examination, including technique and basic types of sequences. Students should know normal MRI findings and they should recognize patology.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
- vysvětlit teoretické základy principů MR zobrazování,
. - seznámí se ze základními typy sekvencí a jejich využitím v praxi.
. - Naučí se normálním nálezům v MR obraze a pozná odchylky a patologii od normy.
Syllabus
  • 1. Physical and technical introduction into the MR imaging, postprocessing 2. Brain and spinal cord 3. Head and neck 4. Chest, breast 5. Heart and vessels 6. Liver and biliary tract, pankreas, spleen 7. Kidney 8. Pelvis - man 9. Pelvis - female 10. Skelet, joints and soft tissues
Literature
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 205 s. ISBN 9788024410117. info
  • VÁLEK, Vlastimil and Jan ŽIŽKA. Moderní diagnostické metody. III.díl Magnetická rezonance. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 43 s. ISBN 80-7013-225-6. info
Teaching methods
seminars
Assessment methods
oral exam
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 45.
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019.
  • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2020/BRMR0321c