BRNM0442p Nukleární medicína II - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 20. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Igor Černý, Ph.D. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
MUDr. Igor Černý, Ph.D.
Klinika nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BRNM0341p Nukl. medicína I - př. && BRNM0341c Nukl. medicína I - cv.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Nukleární medicína: Výuka je koncipována jako úvod do studia nukleární medicíny.
Výstupy z učení
Student by měl znát základní principy vyšetření a měl by být schopen obsluhovat přístroje a provádět všechna vyšetření.
Osnova
  • Nukleární medicína: Radionuklidy, interakce záření s hmotou, detekce ionizujícího záření, zobrazovací techniky, SPECT, PET, radiofarmaka, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana. Diagnostika v urologii, scintigrafie skeletu a kostní dřeně, nukleární kardiologie. Scintigrafie CNS, plic, štítnice, GIT, jater a sleziny. Diagnostika v hematologii, diagnostika zánětů a tumorů. Radiofarmaka používaná u každé metody, vyšetření, interpretace nálezů, indikace. Princip radioimunologické diagnostiky. Vztah mezi nukleární medicínou a jinými zobrazovacími metodami, význam radionuklidových metot v diagnostickém algoritmu. Základy terapeutického použití radionuklidů.
Literatura
    doporučená literatura
  • KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 6. vydání (2. vydání v N. V Praze: P3K, 2015. 161 stran. ISBN 9788087343548. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
kolokvium
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.