BRNM0543c Nukleární medicína III - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/3. 50. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Igor Černý, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Buček (pomocník)
Garance
MUDr. Igor Černý, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BRNM0543c/A: Po 2. 12. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Út 3. 12. 7:00–15:30 NUM Vývěska, St 4. 12. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Čt 5. 12. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Pá 6. 12. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Po 9. 12. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, Út 10. 12. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, St 11. 12. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, Čt 12. 12. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, Pá 13. 12. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N
BRNM0543c/B: Po 18. 11. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Út 19. 11. 7:00–15:30 NUM Vývěska, St 20. 11. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Čt 21. 11. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Pá 22. 11. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Po 25. 11. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, Út 26. 11. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, St 27. 11. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, Čt 28. 11. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, Pá 29. 11. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N
BRNM0543c/C: Po 21. 10. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Út 22. 10. 7:00–15:30 NUM Vývěska, St 23. 10. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Čt 24. 10. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Pá 25. 10. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Út 29. 10. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, St 30. 10. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, Čt 31. 10. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, Pá 1. 11. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N
BRNM0543c/D: Po 7. 10. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Út 8. 10. 7:00–15:30 NUM Vývěska, St 9. 10. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Čt 10. 10. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Pá 11. 10. 7:00–15:30 NUM Vývěska, Po 14. 10. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, Út 15. 10. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, St 16. 10. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, Čt 17. 10. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N, Pá 18. 10. 7:00–15:30 Vývěska pavilon N
Předpoklady
BRNM0442p Nukl. medicína II - př. && BRNM0442c Nukl. medicína II - cv.
Základní znalosti biofyziky a radiologické fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Nukleární medicína: Výuka je koncipována pokračování studia nukleární medicíny. Student by měl znát základní principy vyšetření a měl by být schopen obsluhovat přístroje a provádět všechna vyšetření.
Výstupy z učení
 Získání praktických dovedností  Prohlubování vědomostí  Utváření správných návyků pro práci s otevřenými zářiči  Rozvíjení postojů a chování vhodné pro efektivní výkon  Motivování studenta  Rozvíjení kritického a analytického myšlení  Správné jednání s vyšetřovanými pacienty a s kolegy
Osnova
  • Nukleární medicína: Radionuklidy, interakce záření s hmotou, detekce ionizujícího záření, zobrazovací techniky, SPECT, PET, radiofarmaka, biologické účinky ionizujícího záření, radiační ochrana. Diagnostika v urologii, scintigrafie skeletu a kostní dřeně, nukleární kardiologie. Scintigrafie CNS, plic, štítnice, GIT, jater a sleziny. Diagnostika v hematologii, diagnostika zánětů a tumorů. Radiofarmaka používaná u každé metody, vyšetření, interpretace nálezů, indikace. Princip radioimunologické diagnostiky. Vztah mezi nukleární medicínou a jinými zobrazovacími metodami, význam radionuklidových metod v diagnostickém algoritmu. Základy terapeutického použití radionuklidů.
Literatura
    doporučená literatura
  • KUPKA, Karel, Jozef KUBINYI a Martin ŠÁMAL. Nukleární medicína. 6. vydání (2. vydání v N. V Praze: P3K, 2015. 161 stran. ISBN 9788087343548. info
Výukové metody
Praktická cvičení
Metody hodnocení
kolokvium
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BRNM0543c