EN

LF:BROC011c Ošetř. péče v chirurgii -cv. - Informace o předmětu

BROC011c Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/4/0. 60. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
MUDr. Milan Krtička, Ph.D. (pomocník)
Jana Šmehlíková (pomocník)
Garance
PhDr. Natália Beharková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 8:00–9:40 N03009/209, St 10:00–11:40 N03009/209
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student bude schopen definovat základní principy ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických problematik.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - charakterizovat základní principy ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických problematik; - měřit, hodnotit a zaznamenávat do dokumentace vitální funkce; - ovládat nácvik aplikace injekcí (s.c, i.m, i.v.), zajištění periferního žilního vstupu; - používat základní ošetřovatelskou terminologii.
Osnova
 • Teoretické znalosti: - Ošetřovatelství (charakter, stručná historie, ošetřovatelská péče). - Etický kodex zdravotnického pracovníka nelékařských oborů. Práva pacientů a hospitalizovaných dětí. - Ošetřovatelský proces. Kategorie lidských potřeb a jejich saturace. - Ošetřovatelská péče na chirurgickém oddělení. Operační úsek. - Základní vyšetřovací metody v chirurgii z pohledu ošetřovatelství. - Operace – indikace, kontraindikace, operační riziko. - Předoperační příprava. Pooperační péče. Pooperační komplikace. Ošetřovatelské intervence (dekubity, imobilizační syndrom). - Specifika ošetřovatelské péče u vybraných chirurgických problematik (rány, polytrauma, péče o pacienta s onemocnění prsu, péče o pacienta se zlomeninou, péče o pacienta s imobilizačním obvazem, péče o pacienta po amputaci dolní končetiny, péče o pacienta s kraniocerebrálním poraněním,péče o pacienta po totální endoprotéze kolenního/kyčelního kloubu, péče o pacienta po břišní operaci, péče o stomie atd.) Praktické dovednosti: - Vitální funkce - praktický nácvik, hodnocení a záznam do dokumentace. - nácvik aplikace injekcí - s.c., i.m., i.v. - zajištění periferního žilního vstupu. - obvazová technika, zásady - hygienická dezinfekce rukou - kardiopulmonální resuscitace.
Literatura
  povinná literatura
 • BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4. epub html url PURL info
 • JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii : pro bakalářské a magisterské studium. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 249 s. ISBN 9788024744124. info
 • ČOUPKOVÁ, Hana. Ošetřovatelství v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 264 s. ISBN 9788024731292. info
 • SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství v chirurgii. 1. vyd. Praha: Grada, 2010. 300 s. ISBN 9788024731308. info
  neurčeno
 • Vybrané kapitoly z intenzivní péče. Edited by Petr Bartůněk - Dana Jurásková - Jana Heczková - Daniel Nalos. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2016. xxxix, 712. ISBN 9788024743431. info
 • WICHSOVÁ, Jana. Sestra a perioperační péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 192 s. ISBN 9788024737546. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír a Jan VONDRÁČEK. Pochybení a sankce při poskytování chirurgické péče. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 96 s. ISBN 9788024726298. info
 • KAPOUNOVÁ, Gabriela. Ošetřovatelství v intenzivní péči. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007. 350 s. ISBN 9788024718309. info
 • VALENTA, Jiří. Základy chirurgie. 2., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2007. 277 s. ISBN 9788024613444. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír a Jan VONDRÁČEK. Pochybení a sankce při poskytování ošetřovatelské péče II. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 68 s. ISBN 8024719193. info
 • VALENTA, Jiří. Chirurgie : pro bakalářské studium ošetřovatelství. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2003. 237 s. ISBN 8024606445. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír. Ošetřovatelská dokumentace v praxi. Edited by Miloslav Ludvík - Jana Nováková. 1. vyd. Praha: Grada, 2003. 72 s. ISBN 8024707047. info
Výukové metody
přednáška - diskuse - praktický nácvik dovedností v odborné učebně - prezentace studentů na vybrané chirurgické problematiky
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, jeho získání je podmíněno docházkou na cvičení (akceptovány budou dvě řádně omluvené absence v ISu), předvedení praktických dovedností v průběhu semestru, PP prezentace studentů v průběhu semestru.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BROC011c