BROR0422p Obecná ošetřovatelská péče, použití zdravotnických přístrojů, spec. ošetř. péče při provádění radiologických výkonů II - př

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Martin Buček (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BROR0321p obec.oš.péče, použ.zdr.příst.p && BROR0321c obec.oš.péče, použ.zdr.příst.c
Základní znalosti ošetřovatelské péče
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je zaměřen na obecné a speciální ošetřovatelské postupy a péči v přímé návaznosti na radiodiagnostické a radioterapeutické postupy. Zabývá se nejen ošetřovatelskými postupy potřebnými pro provedení vlastního diagnostického či terapeutického postupu, ale rovněž péči o pacienta po diagnostickém či terapeutickém postupu.
Výstupy z učení
• teoretický základ péče o nemocné přivýkonech na radiodiagnostice, v nukleární medicíně a radiační onkologii • zásady první pomoci při nich
Osnova
  • 1. Základy předlékařské pomoci 2. Základy první pomoci při alergických reakcích 3. Seznámení s postupy při aplikaci farmak používaných na radiodiagnostice, jejich nácvik 4. Speciální ošetřovatelské postupy při vyšetřeních na radiodiagnostice ve všech oborech 5. EKG, gatting. 6. Defibrilátor. 7. Narkotizační přístroj. 8. Technické vybavení na operačních sálech. 9. Radiologický asistent na operačním sále. 10. Edukace pacienta.
Literatura
    doporučená literatura
  • KRAJINA, Antonín a Jan H. PEREGRIN. Intervenční radiologie : miniinvazivní terapie. 1. vyd. Hradec Králové: Olga Čermáková, 2005. 835 s. ISBN 8086703088. info
  • KRAJINA, Antonín a Antonín HLAVA. Angiografie. 1. vydání. Hradec Králové: NUCLEUS HK, 1999. 550 stran. ISBN 8090175368. info
Výukové metody
Přednásky
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Navazující předměty
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.