BRPA021p Patologie

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 30. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Václav Kubeš (přednášející)
MUDr. Jitka Kyclová (přednášející)
prof. MUDr. Jirka Mačák, CSc. (přednášející)
MUDr. Filip Sokol (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Jarmila Jelínková (pomocník)
Garance
doc. MUDr. Leoš Křen, Ph.D.
Ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jarmila Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav patologie - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení základních poznatků o etiologii, patogenezi a morfologických projevech nejčastějších onemocnění. V obecné části se student seznámí se základními skupinami chorobných stavů v lidské patologii (zánět, oběhové poruchy, nádory apod.). V části speciální jsou probírány choroby jednotlivých orgánů a orgánových systémů, jejich souvislosti a komplikace. Na konci tohoto kurzu bude student chápat základní principy vzniku a rozvoje chorob, jejich projevy a důsledky pro pacienta.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit obecné principy vzniku a rozvoje patologických změn v těle
- aplikovat principy obecné patologie v jednotlivých orgánech a orgánových systémech
- porozumět souvislostem mezi konkrétními patologickými změnami v orgánech a klinickými projevy nemocí
Osnova
 • Úvod, vyšetřovací metody v patologii, příčiny nemocí (fyzikální, chemické,infekční, vnitřní).
 • Regresivní změny (nekróza, atrofie, dystrofie).
 • Zánět (mechanismy zánětu, záněty nespecifické a specifické).
 • Místní poruchy oběhu (trombóza, embolie, edém, krvácení), progresivní změny (hypertrofie, hyperplazie).
 • Nádory (benigní a maligní, epitelové, mesenchymové, ostatní).
 • Patologie srdce a cév (ateroskleróza, ischemická choroba srdeční, nemoci myokardu, nemoci tepen a žil).
 • Patologie krvetvorby a krve (hemoblastomy, hemoblastózy).
 • Patologie dýchacího systému (záněty, nádory).
 • Patologie ledvin a močových cest (záněty, nádory).
 • Patologie jícnu, žaludku a střev (vředová choroba, záněty, nádory).
 • Patologie jater, žlučníku a pankreatu (hepatitidy, cirhóza, nádory).
 • Patologie mužského a ženského genitálu vč. mammy (nemoci prostaty, varlat, dělohy, ovarií, prsu).
 • Patologie nervového systému (cirkulační poruchy, záněty, nádory).
 • Patologie endokrinního systému (nemoci štítné žlázy a nadledvin).
 • Patologie kostí a kloubů (artróza, artritidy, nádory kostí).
 • Patologie kůže (nejčastější záněty - ekzém, psoriáza, puchýřnaté choroby; kožní nádory).
Literatura
  povinná literatura
 • STŘÍTESKÝ, Jan. Patologie : [učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium]. Vyd. 1. Olomouc: Epava, 2001. 338 s. ISBN 9788086297064. info
  doporučená literatura
 • MAČÁK, Jiří, Jana MAČÁKOVÁ a Jana DVOŘÁČKOVÁ. Patologie. 2., doplněné vydání. Praha: Grada, 2012. 347 stran. ISBN 9788024735306. info
Výukové metody
Přednášky s prezentací nejčastějších patologických změn formou fotografií. Volitelně možná účast na pitvě zemřelého.
Metody hodnocení
Zkouška je písemná. Studenti odpovídají celkem na 20 otázek typu multiple choice. K úspěšnému složení zkoušky je nutno dosáhnout více než 50% bodů. Přednášená témata jsou součástí otázek ke zkoušce; proto je velmi důležité, aby studenti navštěvovali přednášky, které jsou kromě samostudia jedinou formou výuky tohoto velmi náročného předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.