BRPR0321c Devices radiological techniques – exercise

Faculty of Medicine
autumn 2019
Extent and Intensity
0/1. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (seminar tutor)
Jitka Halouzková (assistant)
Guaranteed by
Ing. Oldřich Ott
Department of Radiology and Nuclear Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Contact Person: Jitka Halouzková
Supplier department: Department of Radiology and Nuclear Medicine - Institutions shared with the Faculty Hospital Brno - Adult Age Medicine - Faculty of Medicine
Timetable of Seminar Groups
BRPR0321c/A: Tue 1. 10. 7:00–14:50 Vývěska KNM, Pavilon Q, Tue 22. 10. 7:00–14:50 RAT Vývěska, Tue 12. 11. 7:00–14:50 Vývěska RTG, Pavilon I2, Tue 26. 11. 7:00–14:50 Vývěska RTG, Pavilon I2, Tue 10. 12. 7:00–14:50 Vývěska CT, Pavilon L
BRPR0321c/B: Tue 1. 10. 7:00–14:50 Vývěska RTG, Pavilon I2, Tue 8. 10. 7:00–14:50 Vývěska MR, Pavilon L, Tue 22. 10. 7:00–14:50 Vývěska KNM, Pavilon Q, Tue 12. 11. 7:00–14:50 RAT Vývěska, Tue 3. 12. 7:00–14:50 Vývěska CT, Pavilon L
BRPR0321c/C: Tue 1. 10. 7:00–14:50 Vývěska MR, Pavilon L, Tue 8. 10. 7:00–14:50 Vývěska RTG, Pavilon I2, Mon 28. 10. 7:00–14:50 Vývěska CT, Pavilon L, Tue 12. 11. 7:00–14:50 RAT Vývěska, Tue 3. 12. 7:00–14:50 Vývěska KNM, Pavilon Q
BRPR0321c/D: Tue 1. 10. 7:00–14:50 Vývěska CT, Pavilon L, Tue 15. 10. 7:00–14:50 Vývěska RTG, Pavilon I2, Tue 22. 10. 7:00–14:50 RAT Vývěska, Tue 12. 11. 7:00–14:50 Vývěska KNM, Pavilon Q, Tue 10. 12. 7:00–14:50 Vývěska MR, Pavilon L
Prerequisites (in Czech)
BRRF0222p Radiol. Phys. Radiobiol. II lc && BRZB0211p Fundamentals Biophys. - lect.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The course gives the necessary knowledge about the construction and operation equipment used in radiology - radiodiagnostic, radiotherapy and nuclear medicine. After completing the course students will be familiar and able to explain the issues of ionizing radiation, radiation detection methods for image creation, provide basic information about the individual components of the equipment and the types of equipment used in radiodiagnostic, radiotherapy and nuclear medicine. Finally, students will be familiar with the legislation.
Learning outcomes (in Czech)
Po absolvování předmětu budou studenti seznámeni a schopni vysvětlit problematiku zdrojů ionizujícího záření, způsoby detekce záření pro vznik obrazu, podat základní informace o funkci jednotlivých komponentů přístrojů a o druzích přístrojů užívaných v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. V neposlední řadě studenti budou znát platnou legislativu.
Syllabus
 • 1st The design and effectiveness of X-ray, types of X-ray tubes 2nd Basic components of X-ray equipment (generator, driver, tools and accessories) 3 Types of generators 4th Types of X-ray investigation tools 5th X-ray accessories (curtains, awnings and other diagnostic tools) 6 Mobile X-ray apparatus 7th X-ray therapeutic apparatus 8th Therapeutic equipment 9th High energy radiation sources - isotope 10th High energy radiation sources - accelerator 11th Verification and planning systems, 12th Modern diagnostic equipment 13th Dosimetry devices and methods 14th Principles of good service and maintenance necessary for quality assurance 15th Standards and regulations 16th The design of scintillation detectors for NM 17th Gamacamera 18th SPECT camera 19th PET camera 20th Hybrid systems (SPECT / CT, PET / CT ...)
Literature
  recommended literature
 • FERDA, Jiří. Inovativní zobrazovací metody. 140 stran. ISBN 9788074921865. info
 • MÍRKA, Hynek and Jiří FERDA. Multidetektorová výpočetní tomografie : perfuzní vyšetření. První vydání. Praha: Galén, 2015. 214 stran. ISBN 9788074921858. info
 • SEIDL, Zdeněk. Radiologie pro studium i praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012. 368 s. ISBN 9788024741086. info
 • FERDA, Jiří, Hynek MÍRKA and Jan BAXA. Multidetektorová výpočetní tomografie : technika vyšetření. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 213 s. ISBN 9788072626083. info
 • NEKULA, Josef. Radiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 205 s. ISBN 8024402599. info
 • SPURNÝ, Vladimír and Pavel ŠLAMPA. Moderní radioterapeutické metody. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 118 s. ISBN 8070132671. info
 • Radiodiagnostika. Edited by Zdeněk Chudáček. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 293 s. ISBN 80-7013-114-4. info
 • BLAŽEK, Oskar. Radiologie a nukleární medicína : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 424 s., fo. info
 • ŠEDA, Josef. Dozimetrie ionizujícího záření. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 418 s. info
Teaching methods
Seminars is basic of this course.
Assessment methods
Full attendance is necessary for giving course-unit credit. Oral exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 15.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2019/BRPR0321c