EN

LF:BRPR0422c Přístroje rad. techniky II- c - Informace o předmětu

BRPR0422c Přístroje radiologické techniky II- cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1. 15. 1 kr. Doporučované ukončení: z. Jiná možná ukončení: -.
Vyučující
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Martin Buček (pomocník)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
prof. Ing. Ivo Provazník, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BRPR0422c/A: Út 26. 2. 7:00–15:00 Vývěska RDK, přízemí, Pavilon I2, Út 5. 3. 7:00–15:00 Vývěska pavilon Q, Út 26. 3. 7:00–11:00 RAT Vývěska, Út 30. 4. 7:00–15:00 Vývěska MR, přízemí, Pavilon L, Út 14. 5. 7:00–15:00 Vývěska CT, 3. patro, Pavilon L
BRPR0422c/B: Út 26. 2. 7:00–15:00 Vývěska RDK, přízemí, Pavilon I2, Út 5. 3. 7:00–15:00 Vývěska CT, 3. patro, Pavilon L, Út 26. 3. 7:00–15:00 Vývěska MR, přízemí, Pavilon L, Út 9. 4. 7:00–11:00 Vývěska pavilon Q, Út 23. 4. 7:00–15:00 RAT Vývěska
BRPR0422c/C: Út 26. 2. 7:00–15:00 Vývěska RDK, přízemí, Pavilon I2, Út 5. 3. 7:00–15:00 Vývěska MR, přízemí, Pavilon L, Út 26. 3. 7:00–15:00 Vývěska pavilon Q, Út 9. 4. 7:00–11:00 RAT Vývěska, Út 23. 4. 7:00–15:00 Vývěska CT, 3. patro, Pavilon L
BRPR0422c/D: Út 26. 2. 7:00–15:00 Vývěska RDK, přízemí, Pavilon I2, Út 26. 3. 7:00–15:00 Vývěska CT, 3. patro, Pavilon L, Út 9. 4. 7:00–15:00 Vývěska MR, přízemí, Pavilon L, Út 16. 4. 7:00–15:00 Vývěska pavilon Q, Út 7. 5. 7:00–15:00 RAT Vývěska
Předpoklady
BRPR0321p Přístroje radiol. techniky - p && BRPR0321c Přístroje radiol. techniky - c
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět podává potřebné vědomosti o konstrukci a činnosti přístrojů používaných v radiologii – radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. Po absolvování předmětu budou studenti seznámeni a schopni vysvětlit problematiku zdrojů ionizujícího záření, způsoby detekce záření pro vznik obrazu, podat základní informace o funkci jednotlivých komponentů přístrojů a o druzích přístrojů užívaných v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně. V neposlední řadě studenti budou znát platnou legislativu.
Výstupy z učení
• seznámit studenty se zdroji ionizujícího záření • seznámit se způsoby detekce záření pro vznik obrazu • podat základní informace o funkci jednotlivých komponentů přístrojů • seznámit studenty s jednotlivými druhy přístrojů užívaných v radiodiagnostice, radioterapii a nukleární medicíně • seznámit studenty s platnou legislativou
Osnova
  • 1. Konstrukce a účinnost rentgenky, druhy rentgenek 2. Základní komponenty RTG přístroje (generátor, ovladač, nářadí a příslušenství) 3. Druhy generátorů 4. Druhy rtg vyšetřovacího nářadí 5. Rtg příslušenství (clony, ochranné a jiné diagnostické pomůcky) 6. Pojízdné rtg přístroje 7. RTG terapeutické přístroje 8. Terapeutické příslušenství 9. Vysokoenergetické zdroje záření – izotopové 10. Vysokoenergetické zdroje záření – urychlovače 11. Verifikační a plánovací systémy 12. Moderní diagnostické přístroje 13. Dozimetrické přístroje a metody 14. Zásady správné obsluhy a údržby nezbytné pro zajišťování kvality 15. Normy a předpisy 16. Konstrukce scintilačních detektorů pro NM 17. Gamakamera 18. SPECT kamera 19. PET kamery 20. Hybridní systémy (SPECT/CT; PET/CT…)
Literatura
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 205 s. ISBN 8024402599. info
  • SPURNÝ, Vladimír a Pavel ŠLAMPA. Moderní radioterapeutické metody. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 1999. 118 s. ISBN 8070132671. info
  • Radiodiagnostika. Edited by Zdeněk Chudáček. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 293 s. ISBN 80-7013-114-4. info
  • BLAŽEK, Oskar. Radiologie a nukleární medicína : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 424 s., fo. info
  • ŠEDA, Josef. Dozimetrie ionizujícího záření. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 418 s. info
Výukové metody
Základem výuky jsou semináře
Metody hodnocení
Přítomnost na výuce je nezbytná, předmět je zakončen ústní zkouškou.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BRPR0422c