EN

LF:BRRF0121c Radiol. fyz. a radiobiol. - cv - Informace o předmětu

BRRF0121c Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/3/0. 45. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Ing. Marek Dostál (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 10:00–12:30 A11/327
Předpoklady
Základní znalosti středoškolské fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Výuka je koncipovaná jako fyzikální a technické základy CT, MR, UZ a RTG metod včetně základních fyzikálních odvození a výpočtů v této oblasti. Student by měl znát základní principy vyšetření a anatomii a měl by být schopen zhodnotit anatomii na CT, MR a UZ a RTG snímcích. Výuka je východiskem ke znalosti technických principů jednotlivých metod, jejich indikací a rizik.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen odvodit některé fyzikální vztahy potřebné pro fyzikální a technické základy CT, MR, UZ a RTG metod včetně a realizovat jednoduché výpočty v této oblasti. Student by měl znát základní principy vyšetření a měl by být schopen lépe využít informaci na CT, MR a UZ a RTG snímcích. Výuka přináší hlubší pochopení technických principů jednotlivých metod, jejich indikací a rizik.
Osnova
 • Ověřovací test středoškolských znalostí Úvod do fyziky jádra a jaderné terminologie. Struktura hmoty. Atomy a jejich kvantové vlastnosti. Zákony zachování, Soustava SI, Jednotky v radiologii. Radioaktivita. Rentgenové záření a záření gama (vznik a interakce). Jaderná magnetická rezonance. Vytváření obrazu při MRI a CT. Fyzikální základ ultrazvukové diagnostiky. Ultrazvuk - vlnové vlastnosti. Závěrečný test.
Literatura
  doporučená literatura
 • PODZIMEK, František. Radiologická fyzika : fyzika ionizujícího záření. 1. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. 334 stran. ISBN 9788001053195. info
  neurčeno
 • NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 205 s. ISBN 9788024410117. info
 • VÁLEK, Vlastimil a Jan ŽIŽKA. Moderní diagnostické metody. III.díl Magnetická rezonance. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 43 s. ISBN 80-7013-225-6. info
 • ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9. info
Výukové metody
Základem výuky jsou semináře a praktická výuka.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu a absolvování testu. Zohledňuje se průběžná kontrola výuky. O přesných podmínkách jsou studenti informováni vždy na začátku semestru.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/radiologieBC.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BRRF0121c