BRRF0121p Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
3/0/0. 45. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 12:00–14:30 F3,03015
Předpoklady
Základní znalosti středoškolské fyziky
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výuka je koncipovaná jako fyzikální a technické základy CT, MR, UZ a RTG metod včetně základních fyzikálních odvození v této oblasti. Student by měl znát základní principy vyšetření metodami výše uvedenými. Výuka je východiskem ke znalosti technických principů jednotlivých metod, jejich indikací a rizik.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu je student schopen odvodit některé fyzikální vztahy potřebné pro fyzikální a technické základy CT, MR, UZ a RTG metod. Má představu o struktuře hmoty. Student by měl znát základní principy vyšetření a měl by být schopen lépe využít informaci na CT, MR a UZ a RTG snímcích. Výuka přináší hlubší pochopení technických principů jednotlivých metod, jejich indikací a rizik.
Osnova
  • Přehled fyzikálních základů radiologie. Úvod do fyziky jádra, elektronového obalu a některých aspektů termodynamiky. Struktura hmoty. Atomy a jejich kvantové vlastnosti. Elementy teorie relativity. Zákony zachování, Soustava SI, Jednotky v radiologii. Radioaktivita. Rentgenové záření a záření gama (vznik a interakce). Jaderná magnetická rezonance. Vytváření obrazu při MRI a CT. Obrazová informace a její analýza. Fyzikální základ ultrazvukové diagnostiky. Ultrazvuk - vlnové vlastnosti.
Literatura
    doporučená literatura
  • PODZIMEK, František. Radiologická fyzika : fyzika ionizujícího záření. 1. vydání. V Praze: České vysoké učení technické, 2013. 334 stran. ISBN 9788001053195. info
    neurčeno
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 3. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 205 s. ISBN 9788024410117. info
  • VÁLEK, Vlastimil a Jan ŽIŽKA. Moderní diagnostické metody. III.díl Magnetická rezonance. 1.vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 43 s. ISBN 80-7013-225-6. info
  • ELIÁŠ, Pavel, Petr MÁCA, Jiří NEUWIRTH a Vlastimil VÁLEK. Moderní diagnostické metody. II.díl Výpočetní tomografie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1998. 84 s. ISBN 80-7013-294-9. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zkouška je ústní. Seznam otázek je publikován na začátku semestru, studenti si náhodně volí dvě otázky.
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/radiologieBC.htm
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020.