BRRF0222c Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (cvičící)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Pá 14:00–16:30 N04009/309
Předpoklady
BRRF0121c Radiol. fyz. a radiobiol. - cv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu, který je biofyzikálním pokračováním stejnojmenného kurzu vyučovaného v prvním semestru, bude student schopen: vysvětlit principy vybraných zobrazovacích a dalších fyzikálních metod v medicíně; porozumět působení ionizujícího záření na normální i nádorové tkáně; rozeznat rizika spojená z používáním ionizujícího záření v medicíně, a to jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál; chápat fyzikální principy dozimetrie a rozumět dozimetrickým veličinám
Osnova
  • 1. Měření elektrických signálů a jejich zpracování 2. Ultrtazvuková kavitace a její účinky 3. Termovize (DEMO plus individuální měření) 4. Vlastnosti rentgenového záření I 5. Vlastnosti rentgenového záření II 6. Měření pomocí GM počítače 7. Měření pomocí scintilačního počítače 8. Dozimetrie a osobní dozimetrie v klinické praxi – oddělení radiologie. 9. Základní optická měření. 10. Měření teploty. 11. DEMO Ultrazvuk, jednotka pro fyzikální terapii. 12. DEMO endoskopie a bed-side monitor, měření tlaku krve 13. Seminář: fyzikální ochrana před zářením
Literatura
  • MORNSTEIN, Vojtěch, Ivo HRAZDIRA a Aleš BOUREK. Lékařská fyzika a informatika : (se zaměřením na zubní lékařství). [1. vydání]. Brno: Neptun, 2007. 352 stran. ISBN 9788086850023. info
  • MORNSTEIN, Vojtěch. Biofyzikální praktikum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - fakulta lékařská, 1992. 192 s. ISBN 80-210-0454-01. info
Výukové metody
praktická cvičení a demonstrace
Metody hodnocení
Absolvování všech cvičení a zhodnocené protokoly
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.