BRRF0222c Radiologická fyzika a radiobiologie (molekulární i klinická) II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/3/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc. (přednášející)
Mgr. Vladan Bernard, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Ing. Marek Dostál, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (cvičící)
MUDr. Věra Maryšková (cvičící)
Mgr. Erik Staffa, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Daniel Vlk, CSc. (cvičící)
Jitka Halouzková (pomocník)
Marta Vágnerová (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc.
Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Biofyzikální ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BRRF0222c/01: Po 14:00–16:30 N04009/309
BRRF0222c/02: Po 14:00–16:30 N04013/313
Předpoklady
BRRF0121c Radiol. fyz. a radiobiol. - cv
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu, který je biofyzikálním pokračováním stejnojmenného kurzu vyučovaného v prvním semestru, bude student schopen:
provádět měření vybraných biofyzikálních veličin ve vztahu k principům vybraných zobrazovacích a dalších fyzikálních metod v medicíně;
porozumět lépe působení ionizujícího záření na normální i nádorové tkáně;
rozeznat rizika spojená z používáním ionizujícího záření v medicíně, a to jak pro pacienty, tak i pro zdravotnický personál;
chápat fyzikální principy dozimetrie a rozumět dozimetrickým veličinám.
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu, který je biofyzikálním pokračováním stejnojmenného kurzu vyučovaného v prvním semestru, bude student:
schopen provádět měření některých biofyzikálních veličin ve vztahu k principům vybraných zobrazovacích a dalších fyzikálních metod v medicíně;
rozumět lépe působení ionizujícího záření na normální i nádorové tkáně; rozeznávat lépe rizika spojená z používáním ionizujícího záření v medicíně;
chápat fyzikální principy dozimetrie a rozumět některým dozimetrickým veličinám z praktického hlediska.
Osnova
  • 1. Měření elektrických signálů a jejich zpracování 2. Ultrtazvuková kavitace a její účinky 3. Termovize (DEMO plus individuální měření) 4. Vlastnosti rentgenového záření I 5. Vlastnosti rentgenového záření II 6. Měření pomocí GM počítače 7. Měření pomocí scintilačního počítače 8. Dozimetrie a osobní dozimetrie v klinické praxi – oddělení radiologie. 9. Základní optická měření. 10. Měření teploty. 11. DEMO Ultrazvuk, jednotka pro fyzikální terapii. 12. DEMO endoskopie a bed-side monitor, měření tlaku krve 13. Seminář: fyzikální ochrana před zářením.
Literatura
    doporučená literatura
  • HRAZDIRA, Ivo a Vojtěch MORNSTEIN. Lékařská biofyzika a přístrojová technika. Dotisk 1. vyd. Brno: NEPTUN, 2004. 381 s. ISBN 8090289614. info
    neurčeno
  • HRAZDIRA, Ivo, Vojtěch MORNSTEIN a Jiřina ŠKORPÍKOVÁ. Základy biofyziky a zdravotnické techniky. 1. vydání. Brno: Neptun, 2006. 312 stran. ISBN 8086850013. info
Výukové metody
praktická cvičení a demonstrace
Metody hodnocení
Absolvování všech cvičení a zhodnocené protokoly. Zápočet bude získán po úspěšném zvládnutí písemného testu (10 správných odpovědí z dvaceti).
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/biofyz/radiologieBC.htm
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.