BRRO0521c Radiační onkologie - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/5. 75. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Hana Doleželová, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc. (cvičící)
Mgr. Martin Buček (pomocník)
MUDr. Petr Burkoň, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Ludmila Hynková, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Denis Princ (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
BRRO0521c/A: Po 11. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Út 12. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, St 13. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Čt 14. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Pá 15. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Po 18. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Út 19. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, St 20. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Čt 21. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Pá 22. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Po 25. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Út 26. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, St 27. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Čt 28. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Pá 29. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska
BRRO0521c/B: Út 29. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, St 30. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Čt 31. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Pá 1. 11. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Po 2. 12. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Út 3. 12. 12:00–16:10 RAT Vývěska, St 4. 12. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Čt 5. 12. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Pá 6. 12. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Po 9. 12. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Út 10. 12. 12:00–16:10 RAT Vývěska, St 11. 12. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Čt 12. 12. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Pá 13. 12. 12:00–16:10 RAT Vývěska
BRRO0521c/C: Po 30. 9. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Út 1. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, St 2. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Čt 3. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Pá 4. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Po 7. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Út 8. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, St 9. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Čt 10. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Pá 11. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Po 14. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Út 15. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, St 16. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Čt 17. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Pá 18. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska
BRRO0521c/D: Po 16. 9. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Út 17. 9. 12:00–16:10 RAT Vývěska, St 18. 9. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Čt 19. 9. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Pá 20. 9. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Po 23. 9. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Út 24. 9. 12:00–16:10 RAT Vývěska, St 25. 9. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Čt 26. 9. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Pá 27. 9. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Po 21. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Út 22. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, St 23. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Čt 24. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska, Pá 25. 10. 12:00–16:10 RAT Vývěska
Předpoklady
BRRF0222p Rad. fyz. a radiobiol. II - př
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu by student měl být schopen definovat základní principy radioterapie, vysvětlit rozdíly mezi zevní radioterapií a brachyterapií, popsat principy radiobiologie. Měl by umět charakterizovat základní techniky radioterapie a jejich využití v onkologii. Popsat vedlejší účinky radioterapie, vysvětlit možnosti, jak jim předcházet a jak je ošetřovat. V praktické části zkoušky pak demonstrovat práci s pacientem
Výstupy z učení
Na konci kurzu by student měl být schopen definovat základní principy radioterapie, vysvětlit rozdíly mezi zevní radioterapií a brachyterapií, popsat principy radiobiologie. Měl by umět charakterizovat základní techniky radioterapie a jejich využití v onkologii. Popsat vedlejší účinky radioterapie, vysvětlit možnosti, jak jim předcházet a jak je ošetřovat. V praktické části zkoušky pak demonstrovat práci s pacientem
Osnova
  • Bezpečnost a ochrana zdraví Radiační ochrana Základy radiobiologie Nádory kůže a hematoonkologie Fixační pomůcky při RT Přístup radiol. asistenta k ozařovaným Plánování radioterapie, léčba, odpověď Zevní radioterapie, ozařovací techniky Plicní nádory TNM klasifikace, názvosloví, prevence Protonová terapie a biologické modely v RT Stereotaktická radioterapie Nádory CNS-využití radioterapie Kombinace RT s dalšími metodami léčby Extrakraniální radiochirurgie Vedlejší účinky záření, ošetřování Možnosti brachyterapie Plánování brachyterapie Radioterapie u gynekologických nádorů Léčba urologických nádorů Nádory hlavy a krku Radioterapie u dětských nádorů Základy dosimetrie a plánování v RT Nádory GIIT a radioterapie Nenádorová radioterapie IGRT, terapie kyvem, hypertermie Paliativní radioterapie Sarkomy měkkých tkání Léčba nádorů mužských pohlavních orgánů Velkoobjemové techniky RT Nádory prsu a radioterapie
Literatura
    doporučená literatura
  • HYNKOVÁ, Ludmila, Pavel ŠLAMPA, Petr BURKOŇ, Petr ČOUPEK, Irena ČOUPKOVÁ, Hana DOLEŽELOVÁ, Jana GARČICOVÁ, Jana GOMBOŠOVÁ, Petra HUBNEROVÁ, Tomáš KAZDA, Eva KOCMANOVÁ, Libor KOMÍNEK, Pavel KRUPA, Aleš KUDLÁČEK, Pavla NAVRÁTILOVÁ, Tomáš NOVOTNÝ, Barbora ONDROVÁ, Petr POSPÍŠIL, Denis PRINC, Marek SLÁVIK, Miroslava SLÁVIKOVÁ, Silvia SLÁVIKOVÁ, Štěpánka SOVADINOVÁ, Blažena SYPTÁKOVÁ, Pavel TOBIÁŠ, Jana ZITTERBARTOVÁ, Jana BADUROVÁ, Jitka VESELÁ, Radka BARTLOVÁ, David DVOŘÁK, Jan GARČIC, Anna ODLOŽILÍKOVÁ, Martin STEINER, Tomáš PROCHÁZKA, Jiří ŠIMÍČEK a Hana TICHÁ. Základy radiační onkologie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 247 s. ISBN 978-80-210-6061-6. info
  • HYNKOVÁ, Ludmila a Pavel ŠLAMPA. Radiační onkologie - učební texty. 1. vyd. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2009. 242 s. ISBN 9788086793139. info
Výukové metody
teoretická příprava- přednášky praktická část- stáž na simulátoru, linárních urychlovačích, úseku brachyterapie a na plánování radioterapie
Metody hodnocení
Podmínkou k udělení zápočtu je povinná účast na stážích a absolvování písemného testu ( 2 otázky- hodnoceno A,B,C,D) Závěrečná zkouška se skládá s praktické zkoušky ( hodnoceno A,B,C,D) a ústní zkoušky (hodnoceno A,B,C,D)
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BRRO0521c