BRTP0222c Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření II - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Borek (přednášející)
Mgr. Martin Buček (pomocník)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 2. 4. 10:00–17:30 KOM 409, Čt 7. 5. 10:00–17:30 KOM 409
Předpoklady
BRTP0121p Předpisy ioniz. zář.- př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I - přednáška: výuka je koncipovaná jako technické základy CT, MR, UZ a RTG metod. Student by měl znát základní principy vyšetření, techniku CT, MR a UZ a RTG snímcích, základní právní předpisy včetně příslušných vyhlášek a národních radiologických standardů. Podrobně musí znát technické principy jednotlivých metod, jejich indikace a kontraindikace
Výstupy z učení
Obecná část: • znát zákadní pojmy • orientovat se v práním řádu České republiky • znát práva pacienta • znát práva zdravotnického pracovníka • porozumět vztahu právního systému Českérepubliky a Evropské unie • porozumět vztahu moci zákonodárné a výkonné v systému zdravotní a sociální péče Speciální část: • porozumět a umět používat platnou legislativu týkající se mírového využití ionizujícího záření
Osnova
  • Dokumentace pracovišť se ZIZ (6 hodin) a. Radiodiagnostická pracoviště b. Radioterapeutická pracoviště c. Pracoviště nukleární medicíny 2. Smlouva EURATOM a směrnice Rady „EURATOM“ (96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM, 97/42/EHS) (4 hodiny) 3. Zákon o zdravotních prostředcích (5 hodin) 4. Technické normy v ČR (ČSN, EN, ISO, IEC) ( 5 hodin) .
Literatura
    doporučená literatura
  • BARTUŠEK, Daniel. Diagnostické zobrazovací metody pro bakalářské studium fyzioterapie a léčebné rehabilitace. 1. vydání. Brno: MU Brno, 2004. 32 stran. ISBN 80-210-3537-4. info
Výukové metody
Praktická cvičení
Metody hodnocení
Základem výuky je semináře. Podmínkou udělení zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2020/BRTP0222c