EN

LF:BRTP0343p Předpisy ioniz. zář.III - př. - Informace o předmětu

BRTP0343p Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření III - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BRTP0222p Předpisy ioniz. zář.II - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I - přednáška: výuka je koncipovaná jako technické základy CT, MR, UZ a RTG metod. Student po absolvování předmětu rozumí základním principům vyšetření, technice CT, MR a UZ a RTG snímků, základním právním předpisům včetně příslušných vyhlášek a národních radiologických standardů. Podrobně zná technické principy jednotlivých metod, jejich indikace a kontraindikace.
Osnova
  • Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I - přednáška: CT, MR, UZ, skiagrafie, skiaskopie, angiografie, intervence, kontrastní látky, ochrana před zářením, rizika záření, biologické účinky záření, stochastické a nestochastické účinky, indikace a kontraindikace. Kontrastní látky používaný u každé metody, jejich indikace a kontraindikace. Národní radiologické standardy a právní předpisy, ze kterých vycházejí.
Literatura
  • Principy a praxe radiační ochrany. Edited by Vladislav Klener. 1. vyd. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. 619 s. ISBN 8023837036. info
  • STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. 352 s. ISBN 8085824884. info
  • ŠEDA, Josef. Dozimetrie ionizujícího záření. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 418 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BRTP0343p