EN

LF:BRTP0444p Předpisy ioniz. zář.IV - př. - Informace o předmětu

BRTP0444p Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření IV - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/0/0. 20. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 20. 2. 8:00–15:20 A16/217, Čt 21. 2. 8:00–15:20 A16/217, Pá 22. 2. 8:00–15:20 A16/217
Předpoklady
BRTP0343p Předpisy ioniz. zář.III - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I - přednáška: výuka je koncipovaná jako technické základy CT, MR, UZ a RTG metod. Student zná po absolvování předmětu základní principy vyšetření, techniku CT, MR a UZ a RTG snímcích, základní právní předpisy včetně příslušných vyhlášek a národních radiologických standardů. Podrobně interpretuje technické principy jednotlivých metod, jejich indikace a kontraindikace.
Osnova
  • Technické a právní předpisy týkající se ionizujícího záření I - přednáška: CT, MR, UZ, skiagrafie, skiaskopie, angiografie, intervence, kontrastní látky, ochrana před zářením, rizika záření, biologické účinky záření, stochastické a nestochastické účinky, indikace a kontraindikace. Kontrastní látky používaný u každé metody, jejich indikace a kontraindikace. Národní radiologické standardy a právní předpisy, ze kterých vycházejí.
Literatura
  • Winter J., Heřmanská J.: Principy radiační ochrany, JCU, České Budějovice, 2004
  • Sbírka zákonů č. 158, Praha, 1997, obsahující zákon č. 18/1997 Sb. ve znění pozdějších pávních předpisů
  • Občaský zákoník, Živnostenský zákon, Obchodní zákoník, Trestní zákon, zákon o sociálním zabezpečení, Zákon o nemocenském pojištění, Zákon o zdravotním pojištění, Zákon o vzdělávání zdravotnických pracovníků. Zákon o péči o zdraví lidu, Zákon o zdravotnic
  • Principy a praxe radiační ochrany. Edited by Vladislav Klener. 1. vyd. Praha: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, 2000. 619 s. ISBN 8023837036. info
  • STOLÍNOVÁ, Jitka a Jan MACH. Právní odpovědnost v medicíně. 1. vyd. Praha: Galén, 1998. 352 s. ISBN 8085824884. info
  • ŠEDA, Josef. Dozimetrie ionizujícího záření. Vyd. 1. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1983. 418 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášky
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je absolvování povinné výuky v plném rozsahu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BRTP0444p