BRZP0211p Základy pedagogiky a edukace, metodologie vědeckého výzkumu

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR (přednášející)
Mgr. Martin Buček (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR
Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Katedra radiologických metod - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 9:00–10:40 A22/116 aula
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Seznámení studentů se základy pedagogiky tak, aby mohli učit mladší posluchače a kolegy a aby mohli vést jejich praxi. Naučit se cílené edukaci spolupracovníků a pacientů. Naučit se základům, přípravě, plánování, provádění a vedení dokumentace vědeckého výzkumu.
Výstupy z učení
• Absolvent rozumí základním pojmům z oblasti výzkumu, je orientován v základech postupu výzkumné práce • Chápe účel výzkumu, orientuje se v metodách a přístupech • Orientuje se v souvisejících etických otázkách • Jako člen zdravotnického týmu je schopen se na ní v určité míře podílet
Osnova
  • 1. Specifika výzkumu ve zdravotnictví 2. Vliv subjektivity výzkumníka, etické zásady 3. Struktura a strategie výzkumu 4. Výzkumné metody a techniky, analýza vybraných výzkumných metod 5. Výstupy výzkumu, výzkumná zpráva, publikační činnost 6. Statistika
Literatura
  • Gerylovova
  • VIŠŇOVSKÝ, Ľudovít a Vladislav KAČÁNI. Základy školskej pedagogiky. Bratislava: Iris, 2001. 227 s. ISBN 8089018254. info
  • VIŠŇOVSKÝ, Peter. Základy vědecké práce ve farmacii a v medicíně. Praha: Karolinum, 2001. 184 s. ISBN 8024602512. info
  • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Úvod do statistiky. Text pro semináře. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2000. 31 s. ISBN 80-210-2301-5. info
  • GERYLOVOVÁ, Anna a Jan HOLČÍK. Základy statistiky. In Masarykova universita. Brno, 1995. ISBN 80-210-1171-8. info
  • MÁLEK, Prokop. Lekárska veda od teórie k praxi. 1. vyd. Martin: Osveta [Martin], 1981. 333 s. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Ústní zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.