BRZP0321p Konvenční radiologické a neradiologické zobrazovací postupy (dynamické a statické), digitální radiologie

Lékařská fakulta
podzim 2020
Rozsah
4/0/0. 65. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Martin Buček (přednášející)
MUDr. Alena Štouračová, Ph.D. (přednášející)
Jitka Halouzková (pomocník)
Garance
MUDr. Daniel Bartušek, Ph.D.
Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Halouzková
Dodavatelské pracoviště: Klinika radiologie a nukleární medicíny - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Předpoklady
BRRF0222p Rad. fyz. a radiobiol. II - př && BRZB0211p Zákl. biofyziky - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako teoretický základ pro praktickou činnost radiologického asistenta a jeho aplikaci v ostatních odborných předmětech radiologie.
Výstupy z učení
Student je na konci předmětu seznámen s historií a vývojem radiologických zobrazovacích metod. Získá a umí použít základní znalosti všech technologických postupů, fyzikálních a geometrických principů potřebných ke zhotovení konvenčního radiogramu. Zná a umí používat všechny zobrazovací parametry určující kvalitu rtg snímku a radiační zátěž pacienta k zajištění odpovídající jakosti radiologických informací pro lékařslé diagnostické účely při animální dávce záření pacientovi i zdravotnickému personálu. Poskytne takové odborné znalosti, které zajistí, že jakýkoliv omyl ve výsledném zobrazení není způsoben nesprávným použitím zobrazovací technologie. Umí posoudit, zda požadované zobrazení je ve prospěch pacienta, kvalitu zhotoveného radiogramu. Umí modifikovat specifické zobrazovací podmínky vzhledem k požadavkům na zobrazení, stav pacienta, technické možnosti zobrazovací technologie a racionální redukci množství použité radiace. Získá základní znalosti z aplikace programu zabezpečování jakosti v oblasti konvenčního radiologického zobrazování, především pak zkoušek provozní stálosti. Digitální radiografie a získání základních vědomostí o možnosti diagnostického zobrazování bez použití ionizačního záření
Osnova
  • 1. Úvod do radiologických zobrazovacích metod 2. Vznik a vlastnosti rtg záření z hlediska radiologických zobrazovacích metod 3. Typy konvenčních zobrazovacích radiologických přístrojů a jejich součástí 4. Zobrazovací systémy, vznik rtg obrazu a jeho kvalita 5. Digitální radiologické systémy 6. Radiologický záznamový materiál 7. Senzitometrie radiogramu 8. Sekundární (rozptýlené) záření 9. Program zabezpečování jakosti 10. Příprava pacienta ke skiagrafickému vyšetření 11. Radiologické projekce lidského těla
Literatura
    doporučená literatura
  • FERDA, Jiří a Hynek MÍRKA. Základy zobrazovacích metod. první. Praha: Galén, 2015. 148 s. ISBN 978-80-7492-164-3. info
  • VOMÁČKA, Jaroslav, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2012. 153 s. ISBN 9788024431260. info
  • NEKULA, Josef. Radiologie. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 205 s. ISBN 8024402599. info
  • Radiodiagnostika. Edited by Zdeněk Chudáček. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1995. 293 s. ISBN 80-7013-114-4. info
  • BLAŽEK, Oskar. Radiologie a nukleární medicína : Učebnice pro lékařské fakulty. 1. vyd. Praha: Avicenum, 1989. 424 s., fo. info
Výukové metody
Základem výuky jsou přednášky.
Metody hodnocení
Účast na přednáškách je nezbytná pro udělení zápočtu. Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.