EN

LF:BSBC011p Biochemie a hematologie - př. - Informace o předmětu

BSBC011p Biochemie a hematologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
2/0/0. 30. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. RNDr. Jiří Dostál, CSc. (přednášející)
RNDr. Hana Paulová, CSc. (přednášející)
Mgr. Jiří Slanina, Ph.D. (přednášející)
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (přednášející)
doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (přednášející)
Ing. Martina Čarnecká, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Jana Gregorová, Ph.D. (pomocník)
MUDr. Miroslava Hlaváčová, Ph.D. (pomocník)
PharmDr. Katarína Kostolanská (pomocník)
MUDr. Michaela Králíková, Ph.D. (pomocník)
Lenka Nerudová (pomocník)
Mgr. Lucie Novotná (pomocník)
Mgr. Ondřej Peš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Anna Pleskačová (pomocník)
Mgr. Roman Sándor (pomocník)
Mgr. Marie Tomandlová, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. RNDr. Eva Táborská, CSc.
Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Biochemický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 17:10–18:50 N03009/209
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je navázat na znalosti chemie a biochemie získané na střední škole a poskytnout znalosti nezbytné pro komplexní chápání dalších předmětů. Předmět poskytne ucelený pohled na základní metabolické procesy v lidském těle související s fungováním lidského organismu. Poskytne informace o produkci a využití energie v lidském organismu, struktuře a syntéze hlavních molekul, hlavních regulačních mechanismech, které udržují homeostázu. Obeznámí se biochemickou podstatou nejdůležitějších poruch metabolismu a základy klinicko-biochemických metod jejich vyšetření, s přihlédnutím ke své specializaci.
Výstupy z učení
Student má po ukončení předmětu rozumět fyzikálně chemickým principům důležitým pro biologické procesy. Umí vysvětlit základní principy metabolismu živin, diskutuje principy regulace.Rozumí, jak je produkována, využívána a ukládána energie v lidském těle. Popíše biochemické procesy v základních orgánech (srdce, játra, ledviny sval, nervová tkáň). Umí vysvětlit základní principy homeostázy. Je seznámen s účinky hlavních hormonů a principu jejich působení prostřednictvím receptorů. Dokáže popsat složení a funkci hlavních tělních tekutin.Rozumí procesům hemokoagulace.
Osnova
 • Náplň předmětu biochemie. Základní pojmy. Roztoky látek, koncentrace. Elektrolyty.Osmotický tlak.
 • Protolytické reakce, kyseliny a báze. Hodnota pH. Hydrolýza solí, pufry.
 • Makrobiogenní a mikrobiogenní prvky. Biologicky významné anorganické sloučeniny.
 • Sloučeniny uhlíku. Kyslíkaté deriváty uhlovodíků, hydroxyderiváty, karbonylové a karboxylové sloučeniny.Ketolátky. Funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin. Aminy. Heterocyklické sloučeniny, jejich biologicky významné deriváty. Tenzidy.
 • Sacharidy, jejich chemie a rozdělení. Významné monosacharidy. Deriváty sacharidů.
 • Aminokyseliny, peptidy, bílkoviny.
 • Enzymy. Struktura enzymů, mechanismus účinku, názvy a třídění.Enzymy významné v klinické biochemii.
 • Lipidy. Jednoduché lipidy, fosfolipidy a glykolipidy. Ikosanoidy a steroidy-přehled.Cholesterol.
 • Nukleosidy a nukleotidy, základní typy nukleových kyselin. Replikace, transkripce.
 • Lipofilní a hydrofilní vitamíny.
 • Hemoproteiny. Hem. Žlučová barviva.
 • Obecné principy metabolismu. Makroergní sloučeniny. Vzájemné vztahy přeměny živin. Citrátový cyklus. Dýchací řetězec, aerobní fosforylace.
 • Metabolismus sacharidů. Glykolýza, glukoneogeneze, syntéza a odbourávání glykogenu.
 • Metabolismus bílkovin a aminokyselin. Proteosyntéza. Bílkoviny v potravě a jejich trávení. Intracelulární degradace proteinů.Obecné mechanismy biodegradace aminokyselin. Ureosyntéza.
 • Trávení a resorpce lipidů. Lipoproteiny. Odbourávání mastných kyselin a ketogeneze. Přeměna cholesterolu.
 • Základní rysy metabolismu v různých fázích.Metabolické rysy při diabetu.
 • Biochemická funkce jater.
 • Biochemie krve.Bílkoviny krevní plazmy. Srážení krve.
 • Voda a minerální látky v organismu.
 • Hormony, mechanismy účinku. Nervová buňka, mechanismus přenosu vzruchu na synapsích.
 • Proteiny kosterního a srdečního svalu, molekulové podklady kontrakce a relaxace.Hladký sval- biochemické odlišnosti.markery infarktu myokardu.
 • Přeměny a detoxikace cizorodých látek.
 • Biochemická funkce ledvin.Moč, chemické vyšetření.
 • Biochemie vidění, rhodopsinový cyklus. Struktura a metabolismus rohovky a čočky.
 • Struktura a význam pojivové tkáně.
Literatura
Výukové metody
Předmět probíhá formou přednášek v rozsahu 2 hod týdně.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zkouškou. Zkouška má dvě části. První částí je jednoduchý test na počítači, druhá část je ústní. Test zahrnuje 25 bazálních otázek z celé probrané látky včetně kapitol 1-4 doporučeného skripta a výpočtů koncentrace, pH roztoků, osmolarity. Vzor testu je dostupný na IS MUNI. Pro postoupení k ústní zkoušce je požadováno získání nejméně 13 bodů. Ústní zkoušení zahrnuje 3 otázky, které student losuje ze tří okruhů Seznam otázek ke zkoušce je uveden v sekci "Učební materiály" předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSBC011p