BSBP0521x Propedeutic of Bachelor's Thesis II - practice

Faculty of Medicine
autumn 2019
Extent and Intensity
0/1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (lecturer)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (lecturer)
Mgr. Jiřina Večeřová (lecturer)
Guaranteed by
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA
Supplier department: Department of Nursing and Midwifery - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Timetable
Mon 16. 9. 9:00–10:40 N03009/209, Mon 23. 9. 9:00–10:40 N03009/209, Mon 30. 9. 9:00–10:40 N03009/209, Mon 7. 10. 9:00–10:40 N03009/209, Mon 14. 10. 9:00–10:40 N03009/209, Mon 21. 10. 9:00–10:40 N03009/209
Prerequisites (in Czech)
BSBP0431 Proped. of Bachelor's Thesis I
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The aim of this course is to provide information for processing thesis - The student will know the requirements for the processing and structure of thesis - Students will be able to interpret the ethical aspects in the processing of thesis - Student will be able to formulate goals and hypotheses thesis - The student will be aware of the possibility of the use of information resources for processing thesis - Student will be able to formulate a problem that will be addressed through thesis - The student returns to 30 November issue thesis proposal, the proposal aims and hypotheses - Student gets approved by the thesis - The student will know his head thesis - The student will know the method of communication with the head of thesis
Learning outcomes
The student will be able to process the methodology. The student will be able to get data. The student will be able to process and comment adequately data.
Syllabus
  • The structure of thesis, topic name. Ethical aspects thesis. Objective thesis, hypothesis. Information sources and the possibility of their use. A timetable for the processing of thesis. Formal processing thesis, processing thesis on the PC. Topics for the selection of thesis topic. Approval of thesis topic. Cooperation with the thesis supervisor.
Literature
    recommended literature
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ and Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • IVANOVÁ, Kateřina and Lubica JURÍČKOVÁ. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2007. 99 s. ISBN 9788024418322. info
  • PLACHETA, Zdeněk, Zuzana BRÁZDOVÁ, Miroslava KYASOVÁ, Ivan MÜLLER, Libor PÁČ, Jarmila SIEGELOVÁ, Svatopluk SYNEK and František ZAJÍČEK. Pokyny pro vypracování magisterské diplomové práce (Instructions for writing thesis). Brno: Masarykova univerzita, 2000. 30 pp. ISBN 80-210-2451-3. info
Teaching methods
- Interactive lecture - Discussion - Homework
Assessment methods
The credit will be awarded after the theoretical part of the bachelor thesis.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
Information on the extent and intensity of the course: 15.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2019/BSBP0521x