BSEP031p Epidemiologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/0/0. 30. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (přednášející)
MUDr. Miroslava Zavřelová (přednášející)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (přednášející)
Marie Sekaninová (cvičící)
Garance
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Ústav ochrany a podpory zdraví - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 17. 9. 16:00–18:30 KOM 257, Út 24. 9. 16:00–18:30 KOM 257, Út 1. 10. 16:00–18:30 KOM 257, Út 8. 10. 16:00–18:30 KOM 257, Út 15. 10. 16:00–18:30 KOM 257, Út 22. 10. 16:00–18:30 KOM 257, Út 29. 10. 16:00–18:30 KOM 257, Út 5. 11. 16:00–18:30 KOM 257, Út 12. 11. 16:00–18:30 KOM 257, Út 19. 11. 16:00–18:30 KOM 257
Předpoklady
BSKM021p Mikrobiologie a imunol - před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci blokové výuky epidemiologie infekčních nemocí bude student schopen porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňujících přenos infekcí.
Je schopen použít informace o aktuální epidemiologické situaci.
Je schopen vytvořit represivní protiepidemická opatření při zajištění ohnisek nákazy.
Teoretické poznatky jsou základem realizace i preventivních zásad při zdravotnických výkonech.
Absolvent oboru je schopen předkládat odůvodněná rozhodnutí při kumulovaném výskytu známých infekčních nemocí a na základě nabytých znalostí odvodit protiepidemická opatření i v neobvyklých epidemiologických situacích např. při vzniku nové mutace virů nebo zavlečení vysoce nakažlivé infekce.
Je schopen interpretovat laboratorní a klinické nálezy ve vztahu k riziku přenosu infekce.
Výstupy z učení
Na konci blokové výuky epidemiologie infekčních nemocí bude student schopen porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňujících přenos infekcí.
Je schopen použít informace o aktuální epidemiologické situaci.
Je schopen vytvořit represivní protiepidemická opatření při zajištění ohnisek nákazy.
Teoretické poznatky jsou základem realizace i preventivních zásad při zdravotnických výkonech.
Absolvent oboru je schopen předkládat odůvodněná rozhodnutí při kumulovaném výskytu známých infekčních nemocí a na základě nabytých znalostí odvodit protiepidemická opatření i v neobvyklých epidemiologických situacích např. při vzniku nové mutace virů nebo zavlečení vysoce nakažlivé infekce.
Je schopen interpretovat laboratorní a klinické nálezy ve vztahu k riziku přenosu infekce.
Osnova
 • Principy a cíle epidemiologie.
 • Základy epidemiologické statistiky; epidemiologická pracovní metoda (deskriptivní, analytická, experimentální epidemiologie).
 • Epidemický proces; etiologie a rizikové faktory pro šíření nákazy v podmínkách jejich přirozeného výskytu.
 • Zdroj nákazy, infekciosita v jednotlivých stádiích nemoci.
 • Nosičství patogenních mikroorganizmů.
 • Způsoby přenosu.
 • Vnímavost organizmu a populace.
 • Aktivní a pasivní imunizace.
 • Přírodní faktory, sociálně ekonomické faktory.
 • Globální epidemiologie. Epidemiologická surveillance.
 • Prevence infekčních chorob.
 • Obecné metody.
 • Hlášení infekčních nemocí.
 • Represivní opatření v ohnisku nákazy.
 • Izolace, karanténa, zvýšený zdravotnický dozor.
 • Surveillance nemocničních infekcí (NI). Etiologie, zdroje nemocničních nákaz, rizikové faktory, přenos NI.
 • Charakteristika nejvýznamnějších nemocničních nákaz.
 • Zásady prevence nemocničních nákaz.
 • Dekontaminace, dezinfekce a sterilizace.
 • Speciální epidemiologie - každá infekce je probírána z těchto hledisek: Klinická a společenská závažnost.
 • Epidemiologická charakteristika.
 • Etiologie a patogeneza z epidemiologického hlediska.
 • Možnosti včasné klinické a laboratorní diagnostiky.
 • Program surveillance, prevence, vědecká prognóza.
 • Alimentární nákazy.
 • Respirační nákazy.
 • Parenterálně přenosné nákazy.
 • Zoonózy.
 • Infekce kůže a měkkých tkání.
 • Praktická cvičení: Hodnocení provozně- epidemiologických řádů, kontrola režimu klinického pracoviště.
 • Mikrobiologická kontrola prostředí a kontrola dezinfekčních a sterilizačních postupů.
 • Interpretace výsledků.
Literatura
  povinná literatura
 • KOLLÁROVÁ, Helena, Ivanka MATOUŠKOVÁ, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ, Kateřina AZEEM a Ondřej HOLÝ. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Druhé, upravené a rozší. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 200 stran. ISBN 9788024452302.
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 223 s. ISBN 9788024622231.
  doporučená literatura
 • PODSTATOVÁ, Hana. Základy epidemiologie a hygieny. Praha: Karolinum, 2009. 158 s. ISBN 9788024616315. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi 4 :základy prevence infekčních onemocnění. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-400-7. info
Výukové metody
Přednáška, diskuse
Metody hodnocení
Závěrečná písemná zkouška. Test se skládá z 20 otázek s nabídkou odpovědí. Správná odpověď je hodnocena - 1 bod. Špatná odpověď - 0 bodů. Kritéria hodnocení: A 18 - 20 bodů, B 15 - 17 bodů, C 12 - 14 bodů, D 9 - 11 bodů, E 6 - 8 bodů.
Informace učitele
http://is.muni.cz/do/1411/epidemiologie
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2019/BSEP031p