BSEP031p Epidemiology - lecture

Faculty of Medicine
autumn 2020
Extent and Intensity
2/0/0. 2 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
MUDr. Marie Kolářová, CSc. (lecturer)
MUDr. Miroslava Zavřelová (lecturer)
MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D. (lecturer)
MUDr. František Beňa (lecturer)
Guaranteed by
MUDr. Marie Kolářová, CSc.
Department of Public Health - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Contact Person: MUDr. Bohdana Rezková, Ph.D.
Supplier department: Department of Public Health - Theoretical Departments - Faculty of Medicine
Prerequisites (in Czech)
BSKM021p Microbiology - lecture
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The students will be able on the ende of course the epidemiology of infectious diseases to understand and explain the epidemic process and factors affecting the transmission of infections.
The students can capable tu use the informations about the current events and epidemiologic situation.
The students will be able prezent the basic requirement besides epidemiologic methods also principles of general epidemiology of infectious diseases as they are being treated in the light of the evolutionary concept of the origin of infectious diseases.
The students in this field has to master the terminology and methods of the epidemiology of non-communicable disease and, but, also to grasp the komplexity, made more difficult by the fact that the diseases under study can be transmitted from one person to another.
The absolvent will be able to given over ruling about as for being cumulative incidence known infectious diseases and on the basic new knolidges in epidemiology to derive epidemiologic measures by the unusual conditions (gene mutation, the importation high contagious diseases).
Learning outcomes (in Czech)
Na konci blokové výuky epidemiologie infekčních nemocí bude student schopen porozumět a vysvětlit proces šíření nákazy a faktory ovlivňujících přenos infekcí.
Je schopen použít informace o aktuální epidemiologické situaci.
Je schopen vytvořit represivní protiepidemická opatření při zajištění ohnisek nákazy.
Teoretické poznatky jsou základem realizace i preventivních zásad při zdravotnických výkonech.
Absolvent oboru je schopen předkládat odůvodněná rozhodnutí při kumulovaném výskytu známých infekčních nemocí a na základě nabytých znalostí odvodit protiepidemická opatření i v neobvyklých epidemiologických situacích např. při vzniku nové mutace virů nebo zavlečení vysoce nakažlivé infekce.
Je schopen interpretovat laboratorní a klinické nálezy ve vztahu k riziku přenosu infekce.
Syllabus
 • Goals of the epidemiology.
 • The basic knowlegde of epidemiology - understanding the epidemiological metodology (descriptive, analytic, experimental epidemiology).
 • Epidemic process; etiology and risk factors of epidemic diseases.
 • Form of sources of infection.
 • Contagiosity in particular stage of the disease.
 • Cariership of patogenic microorganisms. Animals as source of infection.
 • Transmission of infectious diseases, phases of transmission.
 • Susceptibility of the population to the infection.
 • Active and passive vaccination.
 • Natural, social-economic factors.
 • Global epidemiology, epidemiologic surveillance.
 • Programme of eradication and elimination of infectious diseases.
 • Principles of control of infectious diseases – elimination of the source, interruption of transmission of infectious agents, measures in a focus of infection.
 • Surveillance of nosocomial infections (NI), etiology NI, risk factors of aquiring NI, sources and localization NI, the principles of control NI.
 • Decontamination, disinfection and sterilization.
 • Special epidemiology
 • Epidemiological characteristics of the intestinal infections and prevention of their spreading.
 • Epidemiological characteristics of the airborne infections and prevention of their spreading.
 • Epidemiological characteristics of blood infections and prevention of their spreading.
 • Animals as sources of infection.
 • Infections of the skin and superficial mucous membrane – epidemiological characteristics and preventing their transmission.
 • Infections as occupational diseases and their prevention.
 • Infections in travelling and their prevention.
 • Epidemiological inspection in hospitals; the monitoring of the microbiological quality of the hospital environment.
 • The control of the disinfection and sterilization. Interpretation of the results.
Literature
  required literature
 • KOLLÁROVÁ, Helena, Ivanka MATOUŠKOVÁ, Dagmar HORÁKOVÁ, Jana VLČKOVÁ, Kateřina AZEEM a Ondřej HOLÝ. Vybrané kapitoly z epidemiologie. Druhé, upravené a rozší. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017. 200 stran. ISBN 9788024452302.
 • GÖPFERTOVÁ, Dana, Petr PAZDIORA a Jana DÁŇOVÁ. Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přepr. vyd. Praha: Karolinum, 2013. 223 s. ISBN 9788024622231.
  recommended literature
 • PODSTATOVÁ, Hana. Základy epidemiologie a hygieny. Praha: Karolinum, 2009. 158 s. ISBN 9788024616315. info
 • Manuál prevence v lékařské praxi 4 :základy prevence infekčních onemocnění. Edited by Kamil Provazník. 1. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 1996. 126 s. ISBN 80-7168-400-7. info
Teaching methods
Lecture, duscussion
Assessment methods
Final written exam.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course can also be completed outside the examination period.
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on the extent and intensity of the course: 30.
Teacher's information
http://is.muni.cz/do/1411/epidemiologie
The course is also listed under the following terms Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (autumn 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2020/BSEP031p