EN

LF:BSET051 Etika v ošetřovatelství - Informace o předmětu

BSET051 Etika v ošetřovatelství

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1.5/0. 22.5. 1 kr. (plus 2 za zk). Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil. (přednášející)
Mgr. Marie Mikošková (přednášející)
Mgr. Michaela Vaňharová, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. Mgr. Josef Kuře, Dr. phil.
Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav lékařské etiky - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 19. 9. 9:00–12:20 A19/118, St 26. 9. 9:00–12:20 A19/118, St 3. 10. 9:00–12:20 A19/118, St 10. 10. 9:00–12:20 A19/118, St 17. 10. 9:00–12:20 A19/118
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět poskytuje úvod do ošetřovatelské etiky. Jeho cílem je: uvést do ošetřovatelské etiky; seznámit se s etickými dilematy v současné medicíně a s možnostmi jejich řešení; rozvíjet schopnost vnímat etické otázky v souvislosti poskytování zdravotní péče; osvojovat si schopnost předcházet problémům dodržováním etických profesních standardů.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu student: - je schopen definovat jednotlivé pojmy - ovládá jednotlivé oblasti ošetřovatelské etiky - je schopen identifikovat, analyzovat a řešit morální dilema ošetřovatelství - je schopen aplikovat etické principy na danou situaci - je schopen etické argumentace
Osnova
 • • Úvod do etiky • Vztah lékař - pacient, lékař - sestra • Práva pacientů - povinnosti zdravotníků • Informovaný souhlas • Pravda na nemocničním lůžku • Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví • Podávání informací, zdravotnická dokumentace • Transplantační etika • Etické aspekty asistované reprodukce • Prenatální a preimplantační diagnostika, genetický screening • Etická dilemata intenzivní medicíny • Rozhodování na konci života • Etika biomedicínského výzkumu
Literatura
 • Od narození do smrti : etické problémy v lékařství. Edited by David C. Thomasma - Thomasine Kimbrough Kushner, Translated by Lucie M. Vyd. 1. Praha: Mladá fronta, 2000. 389 s. ISBN 8020408835. info
 • Blízké a vzdálené :etické teorie a principy práce s lidmi. Edited by Jan-Olav Henriksen - Arne Johan Vetlesen - Miluše Juříčková. 1. vyd. Boskovice: ALBERT, 2000. 210 s. ISBN 80-85834-85-5. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice. Brno: Institut pro další vzdělání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. ISBN 80-7013-310-4. info
 • BENJAMIN, Martin a Joy CURTIS. Ethics in nursing : cases, principles, and reasoning. 4th ed. New York: Oxford University Press, 2010. xiv, 285. ISBN 9780195380224. info
 • BANDMAN, Elsie L. a Bertram BANDMAN. Nursing ethics : through the life span. 4th ed. New Jersey: Prentice-Hall, 2002. xii, 333. ISBN 0838569765. info
 • GRACE, Pamela J. Nursing ethics and professional responsibility in advanced practice. 1st ed. Boston: Jones and Bartlett publishers, 2009. xvii, 428. ISBN 9780763751104. info
 • HELD, Virginia. The ethics of care : personal, political, and global. New York: Oxford University Press, 2006. viii, 211. ISBN 9780195325904. info
 • H. Forman, Nursing leadership for patient-centered care: authenticity, presence, intuition, expertise. New York: Springer, 2010, ISBN: 9780826105585.
Výukové metody
přednáška
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem (ústně). Podmínkou pro kolokvium je úspěšné absolvování písemného testu. Podmínkou pro ukončení předmětu zkouškou je kromě písemného testu napsání a obhájení písemné práce na zvolené dílčí téma předmětu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Poznámka k periodicitě výuky: podzimní semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSET051