EN

LF:BSFA0321p Farmakologie -před. - Informace o předmětu

BSFA0321p Farmakologie - přednáška

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/0/0. 15. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. MUDr. Regina Demlová, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jan Juřica, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Amchová, Ph.D. (přednášející)
doc. RNDr. Ladislava Bartošová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. MVDr. Leoš Landa, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Merhautová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Nováková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Adriána Papiež, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Jana Pistovčáková, Ph.D. (přednášející)
doc. PharmDr. Jana Rudá, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Lenka Součková, Ph.D. (přednášející)
PharmDr. Ondřej Zendulka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kristýna Nosková (náhr. zkoušející)
Garance
Mgr. Barbora Říhová, Ph.D.
Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Renata Bláblová
Dodavatelské pracoviště: Farmakologický ústav - Teoretická pracoviště - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 17. 9. 8:00–9:15 A11/327, Po 24. 9. 8:00–9:15 A11/327, Po 1. 10. 8:00–9:15 A11/327, Po 8. 10. 8:00–9:15 A11/327, Po 15. 10. 8:00–9:15 A11/327, Po 22. 10. 8:00–9:15 A11/327, Po 29. 10. 8:00–9:15 A11/327, Po 5. 11. 8:00–9:15 A11/327, Po 12. 11. 8:00–9:15 A11/327, Po 19. 11. 8:00–9:15 A11/327
Předpoklady
BSBC011p Biochemie a hematologie - př.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu by student měl znát mechanismy účinků xenobiotik (včetně léčiv) a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické a jak tyto závisí na zvolené dávce, aplikačním způsobu, stavu organismu (rozdíly v pediatrii a geriatrii). Budou rozumět zásadám "Správné klinické praxe" při vývoji nových léčiv a povinnostem lékaře v kontaktech s farmaceutickým průmyslem a principům farmakovigilance. Bude rozlišovat vybrané indikační třídy léků (viz. osnova) a profily žádoucích a nežádoucích účinků jejich hlavních zástupců, se zvláštním zřetelem k možným interakcím léčiv.
Výstupy z učení
Po ukončení předmětu by student měl znát mechanismy účinků xenobiotik (včetně léčiv) a za jakých okolností mohou léky či jejich kombinace vyvolávat účinky nejen terapeutické, ale i nežádoucí a toxické a jak tyto závisí na zvolené dávce, aplikačním způsobu, stavu organismu (rozdíly v pediatrii a geriatrii). Budou rozumět zásadám "Správné klinické praxe" při vývoji nových léčiv a povinnostem lékaře v kontaktech s farmaceutickým průmyslem a principům farmakovigilance. Bude rozlišovat vybrané indikační třídy léků (viz. osnova) a profily žádoucích a nežádoucích účinků jejich hlavních zástupců, se zvláštním zřetelem k možným interakcím léčiv.
Osnova
 • 1. přednáška (17.9.): Základní farmakologické pojmy. Receptorová teorie. Mechanizmy účinků léčiv. Základní principy farmakologie VNS.
 • 2. přednáška (24.9.): Základy farmakokinetiky.
 • 3. přednáška (1.10.): Aplikační způsoby léčiv a lékové formy.
 • 4. přednáška (8.10.): Farmakoterapie bolesti – anodyna, NSPZL, analgetika-antipyretika.
 • 5. přednáška (15.10.): Základy antimikrobní terapie.
 • 6. přednáška (22.10.): Terapie alergických stavů.
 • 7. přednáška (29.10.): Antihypertenziva, hypolipidemika.
 • 8. přednáška (5.11.): Celková a lokální anestetika.
 • 9. přednáška (12.11): Antidiabetika.
 • 10. přednáška (19.11.): Základy psychofarmakologie.
Literatura
  doporučená literatura
 • MARTÍNKOVÁ, Jiřina. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 1. vyd. Praha: Grada, 2007. 379 s. ISBN 9788024713564. info
  neurčeno
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?ct=result&q=farmakologie&lr=&as_brr=3&sa=N&start=0
 • Vybrané kapitoly z učebnice: http://books.google.cz/books?id=7lNQpLuETq4C&printsec=frontcover&dq=farmakologie&lr=&as_brr=3#PPA4,M1
Výukové metody
Rozvrh předmětu nabízí účast studentům na přednáškách vedených učitelem farmakologie.
Metody hodnocení
Závěrečná zkouška je vedena formou písemného multivýběrového testu (30 otázek), kdy má student možnost zvolit jednu správnou odpověď z nabízených variant. Kritériem hodnocení je získaný počet bodů, za každou zcela správně zodpovězenou otázku je přiděleno 1,5 bodu. Za nevyplněnou nebo chybně zodpovězenou otázku se studentovi žádný bod nepřičítá ani neodečítá. Celková známka předmětu zohledňuje výsledky testů získaných ve cvičeních. Celkové skoré studenta je počítáno jako výsledek zkouškového testu + X. X = body získané z průběžných testů ze cvičení bez minimálního požadovaného skóre a vypočítá se dle následujícího klíče: X=Celkové skóre dosažené ve cvičeních - 10.
Hodnocení je následující:
A = 53,5-65 bodů
B = 48,5-53 bodů
C = 44,5-48 bodů
D = 41,5-44 bodů
E = 41-39 bodů
F = nevyhovující - méně než 39 bodů
Informace učitele
Úřední hodiny sekretariátu Farmakologického ústavu, UKB, Kamenice 5, denně - 13.00 - 14.00 h, tel.: 5 4949 3070.

Literatura základní: 1. Literatura doplňková: 2, 3.
Ke zkoušce budou připuštěni pouze studenti, kteří absolvovali předmět BSFA0321c - Farmakologie cvičení a získali z něj zápočet.
Výuka probíhá formou přednášek. Předmět je zakončen písemným závěrečným "multivýběrovým" testem. Témata, ze kterých budou tvořeny otázky závěrečného písemného multi-výběrového testu, odpovídají rozsahu povinné literatury (Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů) a studijních materiálů poskytnutých učitelem. Studenti si doplní tyto zdroje o další poznámky během výkladu učitele.

Při opakování předmětu je nutné absolvovat výuku v plném předepsaném rozsahu.

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSFA0321p