EN

LF:BSGE051x Ošet. v geriatrii - praxe - Informace o předmětu

BSGE051x Ošetřovatelství v geriatrii - odborná praxe

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2/0. 30. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (přednášející)
Garance
Mgr. Dana Soldánová
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Út 6:00–12:00 N03017, Čt 6:00–14:00 N03017, Pá 6:00–14:00 N03017
Předpoklady
BSOD0444 Odborná oš.praxe IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem odborné ošetřovatelské praxe je: - osvojení a upevnění odborných činností realizací ošetřovatelského procesu v podmínkách zdravotnické praxe se zaměřením na geriarické pacienty; - realizace individuální ošetřovatelské péče na základě poznání biopsychosociálních potřeb a problémů geriatrického pacienta; stanovení ošetřovatelských diagnóz, cílů péče, plánu činností a vyhodnocení péče; - formování profesionálních vlastností sestry; - upevňování komunikativních dovedností; - seznámení s charakterem ošetřovací jednotky, se zdravotnickými pracovníky, s vybavením ošetřovací jednotky, se zdravotnickou dokumentací; -využívání ošetřovatelské a zdravotnické dokumentace a zaznamenávání změn stavu nemocných dle kompetencí studentů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
porozumět specifikům péče a organizaci péče na geriatrickém oddělení
identifikovat potřeby a problémy geriatrických pacientů
provádět ošetřovatelskou péči u geriatrických pacientů dle ošetřovatelského procesu.
Osnova
  • Odborná ošetřovatelská praxe vychází z koncepčního modelu hlavních determinant zdraví Světové zdravotnické organizace, je orientována na oblast podpory zdraví a prevence vzniku onemocnění - primární péči a na nácvik a osvojení ošetřovatelských, diagnostických a terapeutických činností. Pracoviště: FN Brno-Bohunice, Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství – oddělení A, B, C, D.
Literatura
    doporučená literatura
  • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
  • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ a Hana PINKAVOVÁ. Ošetřovatelství v geriatrii. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 193 s. ISBN 978-80-247-4316-5. info
  • MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ, Hana, Pavel WEBER, Pavel ŠEVČÍK, Michal MAŠEK, Zdeněk KADAŇKA, Blanka VEPŘEKOVÁ, Vlasta POLCAROVÁ, Roman GÁL, Dagmar SEIDLOVÁ a Helena ONDRÁŠKOVÁ. Akutní stavy v geriatrii. 1. vyd. Praha: Galén, 2009. 233 s. akutní medicína, geriatrie. ISBN 978-80-7262-620-5. info
  • KALVACH, Zdeněk. Geriatrie a gerontologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2004. 861 s. ISBN 8024705486. info
  • KUBEŠOVÁ, Hana a Josef HOLÍK. Zvláštnosti a úskalí farmakoterapie starších nemocných. Medicína v praxi, Praha: Adore, 2000, roč. 2000, č. 12, s. 20-23. ISSN 1212-8759. info
Výukové metody
klinické stáže
Metody hodnocení
zápočet
podmínkou zápočtu je 100% účast na klinických stážích
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSGE051x