EN

LF:BSIP0422 Indiv. oš. praxe II - Informace o předmětu

BSIP0422 Individuální ošetřovatelská praxe II

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/11/0. 160. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Pavel Kůřil, DiS. (cvičící)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BSIP0221 Indiv.oš.praxe I && BSOD0343 Odborná oš.praxe III
BSIP0221
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Studenti budou schopni ústně formulovat a dokumentovat problémy a potřeby nemocného v oblasti biologické, poznávací, emocionální, sociální a spirituální; Studenti budou schopni zajistit příjem, překlad a propuštění nemocného; Studenti budou schopni na základě svých vědomostí o zajištění potřeb nemocných přijmout a předat ústní hlášení při předání služby; Studenti budou schopni aktivně pracovat se sesterskou dokumentací; Studenti budou schopni realizovat opatření v prevenci nozokomiálních nákaz a zajistit péči o použité pomůcky (mechanická očista, dezinfekce pomůcek, příprava pomůcek ke sterilizaci, manipulace se sterilními pomůckami);
Výstupy z učení
Studenti budou schopni ústně formulovat a dokumentovat problémy a potřeby nemocného v oblasti biologické, poznávací, emocionální, sociální a spirituální; Studenti budou schopni zajistit příjem, překlad a propuštění nemocného; Studenti budou schopni na základě svých vědomostí o zajištění potřeb nemocných přijmout a předat ústní hlášení při předání služby; Studenti budou schopni aktivně pracovat se sesterskou dokumentací; Studenti budou schopni realizovat opatření v prevenci nozokomiálních nákaz a zajistit péči o použité pomůcky (mechanická očista, dezinfekce pomůcek, příprava pomůcek ke sterilizaci, manipulace se sterilními pomůckami);
Osnova
 • Pracovní doba: studentky pracují v třísměnném provozu v souladu se Zákoníkem práce, v celkovém rozsahu 160 hodin plus náhrada za Odbornou ošetřovatelskou praxi III a IV.
 • Povinnosti studentů: Dodržovat pracovní dobu, která je dohodnuta se staniční sestrou.
 • Svou nepřítomnost na pracovišti v náhlých případech oznámí staniční sestře neprodleně telefonicky a dohodne způsob náhrady, informuje také garanta předmětu, event. jeho zástupce.
 • Student ve spolupráci s pověřenou sestrou zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči.
 • Dodržovat § 55 Zákona č. 86/1992 Sb. ve znění pozdějších změn doplňků.
 • Pracovat v souladu s Etickým kodexem sestry a právy pacientů.
 • Ddržovat hygienicko – epidemiologické směrnice.
 • Být upravený podle dohodnutých pravidel.
 • Pracoviště: Fakultní nemocnice Brno: Chirurgická klinika, Klinika úrazové chirurgie, Neurochirurgická klinika, Klinika popálenin a rekonstrukční chirurgie.
Literatura
  doporučená literatura
 • LUCKEROVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii. Vydání první. 132 stran. ISBN 9788070135693. info
 • FRANCŮ, Milada, HODOVÁ, Silvie, et al. Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Brno: NCONZO, 2011. ISBN 978-80-7013-537-2.
 • JAROŠOVÁ, Darja, Kamila MAJKUSOVÁ, Radka KOZÁKOVÁ a Renáta ZELENÍKOVÁ. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 144 stran. ISBN 9788024754260. info
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • BEHARKOVÁ, Natália a Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4. epub html url PURL info
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra. LOGBOOK : pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. ISBN 9788021071087. info
 • Nursing Interventions Classification (NIC). Edited by Gloria M. Bulechek. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xxviii, 60. ISBN 9780323100113. info
 • Nursing Outcomes Classification (NOC) : measurement of health outcomes. Edited by Sue Moorhead. 5th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xix, 751. ISBN 9780323100106. info
 • JANÍKOVÁ, Eva a Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii : pro bakalářské a magisterské studium. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 249 s. ISBN 9788024744124. info
 • POKORNÁ, Andrea a Alena KOMÍNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 124 s. ISBN 9788021063310. info
 • POKORNÁ, Andrea a Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 191 s. Sestra. ISBN 978-80-247-3371-5. info
 • JEDLIČKOVÁ, Jaroslava, Jana FLAJŠINGROVÁ, Marie KOLÁŘOVÁ, Erna MIČUDOVÁ, Tomáš SVOBODA a Jitka ZEMANOVÁ. Ošetřovatelská perioperační péče. VYDÁNÍ PRVNÍ,. : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 603 00 Brno, 2012. 268 s. ISBN 978-80-7013-543-3. info
 • ZEMAN, Miroslav a Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Zdeněk ŠILHART a Irena HAMTILOVÁ. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. Vydání první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 stran. ISBN 9788070135365. info
 • KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK a Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 237 s. ISBN 978-80-7013-519-8. info
 • KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR a Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 145 s. ISBN 978-80-7013-518-1. info
 • POKORNÁ, Andrea. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2. přepr. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 100 s. ISBN 9788070134665. info
 • PAVLÍKOVÁ, Slavomíra. Modely ošetřovatelství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 150 s. ISBN 8024712113. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2005. 103 s. ISBN 80-210-3647-8. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 103 s. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír a Miloslav LUDVÍK. Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 74 s. ISBN 8070133767. info
 • Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Translated by Simona Šeclová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2002. 389 s. ISBN 8024702789. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice pro zdravotní sestry. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 46 s. ISBN 8070133104. info
Výukové metody
- klinické stáže - doložení evidence docházky - odevzdání dvou evaluačních dotazníků (hodnocení studenta pracovištěm, hodnocení pracoviště studentem) - seminární práce vytvořená v elektronické opoře na adrese: http://seminarni-prace-vs.cz/(Henderson nebo Roy) schválená a nahraná do odevzdávárny předmětu.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Zápočet je udělen na základě splnění počtu hodin praktické výuky a doložení evidence docházky, odevzdání dvou evaluačních dotazníků (hodnocení studenta pracovištěm, hodnocení pracoviště studentem) a vyvěšení schválené seminární práce vytvořené v elektronické opoře na adrese: http://seminarni-prace-vs.cz/(Henderson nebo Roy) do odevzdávárny předmětu.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BSIP0422