BSIP0422 Individual Nursing Practice II

Faculty of Medicine
spring 2019
Extent and Intensity
0/11/0. 6 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Pavel Kůřil, DiS. (seminar tutor)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Department of Nursing - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
Supplier department: Department of Nursing - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Prerequisites
BSIP0221 Nursing Practice I && BSOD0343 Nursing Practice III
BSIP0221
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
Students will be able to formulate and prove by evidence problems and demands in the area of biological, identificational, emotive, social and spiritual of the patients; Students will be able to ensure patients admission, translation and discharge; Students will be able on the base of their knowledge of providing patients demands to take in and pass on oral reporting while shift handver; Students will be able to actively work with nursing documentation; Students will be able to realize actions and interventions in prevention nosocomial infections and ensure care by used tools (mechanical purgation, tools disinfection, scrubbing tools to sterilization, germ free tools manipulation);
Learning outcomes
Students will be able to formulate and prove by evidence problems and demands in the area of biological, identificational, emotive, social and spiritual of the patients; Students will be able to ensure patients admission, translation and discharge; Students will be able on the base of their knowledge of providing patients demands to take in and pass on oral reporting while shift handver; Students will be able to actively work with nursing documentation; Students will be able to realize actions and interventions in prevention nosocomial infections and ensure care by used tools (mechanical purgation, tools disinfection, scrubbing tools to sterilization, germ free tools manipulation);
Syllabus
 • Working hours: students are working in tree-shift service in law conformity; in general range of 160 oclock plus compensation for Nursing Practice III and IV.
 • Students duties and responsibilities: To keep working hours-agreed by ward nurse
 • Absence at the workplace caused by sudden clases must be announced to ward nurse by phone call immediatelly, to agree spare term and lets to guarantee know, eventually their assistent.
 • In cooperation with the entrusted nurse to ensure the complex nursing care.
 • To keep laws of the Czech Republic.
 • Works in line with ethical nurse codex and respect patients laws (rights).
 • To work in line with hygiene-epidemiological laws.
 • To be arranged by agreed rules.
 • Workplace: The Faculty Hospital Brno: Department of Surgery, Department of Trauma Surgery, Department of Neurosurgery, Department of Burns and Reconstructive Surgery.
Literature
  recommended literature
 • LUCKEROVÁ, Lucie. Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii. Vydání první. 132 stran. ISBN 9788070135693. info
 • FRANCŮ, Milada, HODOVÁ, Silvie, et al. Perioperační péče o pacienta v rekonstrukční chirurgii a léčbě popálenin. Brno: NCONZO, 2011. ISBN 978-80-7013-537-2.
 • JAROŠOVÁ, Darja, Kamila MAJKUSOVÁ, Radka KOZÁKOVÁ and Renáta ZELENÍKOVÁ. Klinické doporučené postupy v ošetřovatelství. 1. vydání. Praha: Grada, 2016. 144 stran. ISBN 9788024754260. info
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • BEHARKOVÁ, Natália and Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (Basics of Nursing Procedures and Interventions). Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4. epub html url PURL info
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra. LOGBOOK : pro odbornou ošetřovatelskou praxi. 2., přepr. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 s. ISBN 9788021071087. info
 • Nursing Interventions Classification (NIC). Edited by Gloria M. Bulechek. 6th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xxviii, 60. ISBN 9780323100113. info
 • Nursing Outcomes Classification (NOC) : measurement of health outcomes. Edited by Sue Moorhead. 5th ed. St. Louis: Elsevier, 2013. xix, 751. ISBN 9780323100106. info
 • JANÍKOVÁ, Eva and Renáta ZELENÍKOVÁ. Ošetřovatelská péče v chirurgii : pro bakalářské a magisterské studium. 1. vyd. Praha: Grada, 2013. 249 s. ISBN 9788024744124. info
 • POKORNÁ, Andrea and Alena KOMÍNKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 124 s. ISBN 9788021063310. info
 • POKORNÁ, Andrea and Romana MRÁZOVÁ. Kompendium hojení ran pro sestry (Compendium of wound care management for nurses). 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 191 pp. Sestra. ISBN 978-80-247-3371-5. info
 • JEDLIČKOVÁ, Jaroslava, Jana FLAJŠINGROVÁ, Marie KOLÁŘOVÁ, Erna MIČUDOVÁ, Tomáš SVOBODA and Jitka ZEMANOVÁ. Ošetřovatelská perioperační péče. VYDÁNÍ PRVNÍ,. : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Vinařská 6, 603 00 Brno, 2012. 268 pp. ISBN 978-80-7013-543-3. info
 • ZEMAN, Miroslav and Zdeněk KRŠKA. Chirurgická propedeutika. Třetí, přepracované a do. Praha: Grada Publishing, 2011. 512 stran. ISBN 9788024737706. info
 • KALA, Zdeněk, Petr KYSELA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Zdeněk ŠILHART and Irena HAMTILOVÁ. Perioperační péče o pacienta v cévní chirurgii. Vydání první. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2011. 162 stran. ISBN 9788070135365. info
 • KALA, Zdeněk, Vladimír PROCHÁZKA, Ilona DRÁPELOVÁ, Beáta HEMMELOVÁ, Jan HLAVSA, Jaroslava JEDLIČKOVÁ, Igor PENKA, Oldřich ROBEK and Petr VLČEK. Perioperační péče o pacienta v digestivní chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 237 pp. ISBN 978-80-7013-519-8. info
 • KALA, Zdeněk, Igor PENKA, Naďa VOMELOVÁ, Zdeňka SURÁ, Jaroslav IVIČIČ, Barbora GARAJOVÁ, Petr BENDA, Lenka VEVERKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Matej HUSÁR and Petr GÁL. Perioperační péče o pacienta v obecné chirurgii. 1. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 145 pp. ISBN 978-80-7013-518-1. info
 • POKORNÁ, Andrea. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2. přepr. vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2007. 100 s. ISBN 9788070134665. info
 • PAVLÍKOVÁ, Slavomíra. Modely ošetřovatelství v kostce. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 150 s. ISBN 8024712113. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství II. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2005. 103 pp. ISBN 80-210-3647-8. info
 • KUBEŠOVÁ, Hana. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství, I. díl. : Masarykova univerzita v Brně, Lékařská fakulta, 2003. 103 pp. info
 • VONDRÁČEK, Lubomír and Miloslav LUDVÍK. Zdravotnické právo v ošetřovatelské praxi. 1. vyd. Brno: IDVPZ, 2003. 74 s. ISBN 8070133767. info
 • Průvodce ošetřovatelskou dokumentací od A do Z. Translated by Simona Šeclová. 1. české vyd. Praha: Grada, 2002. 389 s. ISBN 8024702789. info
 • TRACHTOVÁ, Eva. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. 2. vyd. Brno: IDVPZ, 2001. 185 s. ISBN 8070133244. info
 • HAŠKOVCOVÁ, Helena. Manuálek o etice pro zdravotní sestry. Vyd. 1. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2000. 46 s. ISBN 8070133104. info
Teaching methods
- clinical placement stages - proof of attendance report - submission of two evaluation forms (Evaluation of the student's workplace, workplace evaluation student) - seminary paper - essay formation for the use of electronic support in: http://seminarni-prace-vs.cz/(Henderson or Roy) approved and recorded in "odevzdavarna".
Assessment methods
Inclusion will be given according the confirmation. Conflamtion is awarded based on proof of attendance report, submission of two evaluation forms (Evaluation of the student's workplace, workplace evaluation student),attendance seminary paper - essay formation for the use of electronic support in: http://seminarni-prace-vs.cz/(Henderson or Roy) approved and recorded in "odevzdavarna".
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 160.
The course is also listed under the following terms Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/spring2019/BSIP0422