BSKM021c Mikrobiologie a imunologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2008
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 122
Předpoklady
Předpokládají se základní znalosti biologie, zejména biologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět představuje základní pojmy lékařské mikrobiologie, patogenezi, patogenitu, vlastnosti mikrobů, dekontaminaci, antimikrobiální látky, základy imunologie. Dále klinickou mikrobiologii jednotlivých orgánových soustav, nozokomiální infekce a základy lékařské mykologie a parazitologie. Předmět je částečně diferencován pro všeobecné sestry a pro porodní asistentky.
Osnova
  • Bude aktualizováno a poté sem znovu doplněno.
  • U denního studia se probírá každé téma jeden týden. Přednáška a praktické cvičení do sebe plynule přecházejí (jsou časově vždy zařazeny bezprostředně za sebou), praktické cvičení má charakter demonstrace přednášeného.
Literatura
  • Skripta v elektronické podobě jsou k dispozici ve Studijních materiálech
Metody hodnocení
1. Podmínkou udělení zápočtu je stoprocentní účast v praktiku. Vzhledem k těsné návaznosti přednášky a praktického cvičení však nelze absolvovat v rámci jednoho tématu např. pouze praktické cvičení. 2. Při jedné nebo dvou absencích, které jsou řádně omluveny nebo na kterých se student dohodl s vyučujícím, lze zápočet rovněž udělit. 3. Při třech a více absencích platí totéž, ale za podmínky nahrazení výuky. Na formě nahrazení se student dohodne s vyučujícím. Výuka je zakončena dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z dvaceti dvojotázek).
Informace učitele
http://www.medmicro.info
Skripta, uvedená v "Literatuře", jsou velmi stručným přehledem požadovaných znalostí. Studentům s hlubším zájmem o obor rádi doporučíme další literaturu ke studiu. E-mailový a telefonický kontakt - E-mail and phone contact:
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
doc. MUDr. Vladana Woznicová: vladana.woznicova@fnusa.cz, TEL 543 183 097
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113, MOB 777 031 969
odb. as. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 117
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. ing. Veronika Holá, PhD.: veronika.hola@fnusa.cz, TEL 543 183 093
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
odb. as. Mgr. Radek Horváth, PhD: horvath@geneproof.cz
odb. as. RNDr. Ivo Sedláček CSc.: ivo@sci.muni.cz
as. Mgr. Barbora Žaloudiková: barzal@cktch.cz
Předmět převážně vyučuje as. Zahradníček, zkoušejí různí pověření zkoušející (ne as. Zahradníček)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky udělení zápočtu viz Doplňkové údaje o předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.