BSKM021c Mikrobiologie a imunologie - cvičení

Lékařská fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/1/0. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lenka Černohorská, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Veronika Holá, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Filip Růžička, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Vladana Woznicová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Zahradníček (cvičící)
Ing. Magdalena Flasarová (pomocník)
Garance
MUDr. Ondřej Zahradníček
Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Ondřej Zahradníček
Dodavatelské pracoviště: Mikrobiologický ústav - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 20. 2. až Pá 27. 4. Čt 8:00–10:30 KOM 206, Čt 8:00–9:40 KOM 105
Předpoklady
ZC011 Zacházení s chemickými látkami
Základní znalosti z biologie, zejména biologie člověka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předměty BSKM021c a BSKM021p úzce souvisejí. Předmět "c" představuje praktické demontrace k přednáškové části "p". Na konci tohoto kursu bude student schopen
* mít základní přehled o medicínsky významných mikrobech, diagnostických metodách, dekontaminačních metodách, používání antimikrobiálních látek, a také základní znalosti imunitního systému, jeho složení a jeho funkci
* rozumět rozdílu mezi běžnou mikrobiální flórou, přechodnými nálezy, kontaminanty a patogeny v různých lokalizacích
* znát nejčastější patogeny v určitých lokalizacích
* znát základy indikace mikrobiologického vyšetření, odběru a transportu vzorků u infekcí rozličných orgánů a orgánových systémů
* rozumět základní interpretaci nálezů z takovéhoto vyšetření

Jmenovitě by toto měli studenti znát pro
* jednotlivých částech horních a dolních dýchacích cest, plic a středního ucha
Osnova
 • Téma 1 Přehled mikrobů. Patogenita a virulence. Jednotlivé skupiny mikrobů
 • Téma 2 Přehled mikrobiologických vyšetřovacích metod
 • Téma 3 Desinfekce a sterilizace
 • Téma 4 Antimikrobiální látky
 • Téma 5 Základy imunologie
 • Téma 6 Respirační infekce
 • Téma 7 Infekce trávicího traktu
 • Téma 8 Močové infekce
 • Téma 9 Pohlavně přenosné nemoci a nemoci kůže
 • Téma 10 Nozokomiální nákazy
 • Téma 11 Infekce krevního řečiště. Vybrané infekce postihující celý organismus (systémové infekce). Infekce nervového systému
 • Téma 12 Hnisavé a anaerobní infekce
 • Téma 13 Zásady odběru a transportu materiálu k mikrobiologickému vyšetření, průvodky
 • Téma 14 Základy klinické mykologie a parazitologie
Literatura
 • Studentům je k dispozici elektronická učebnice + powerpointové prezentace ve Studijních materiálech. - Students have electronic textbook and powerpoint slideshows in study materials
Výukové metody
Praktické cvičení s využitím výukových materiálů (obrázků přístrojů, zařízení a organismů, dále neinfekčního laboratorního materiálu apod.)
Metody hodnocení
Povinnost navštěvovat výuku je striktně vyžadována, neomluvené absence mohou být důvodem odepření zápočtu. Vzhledem k těsné návaznosti přednášky a praktického cvičení nelze absolvovat v rámci jednoho tématu např. pouze praktické cvičení. Výuka je zakončena dílčí zkouškou, která je ústní (student si vylosuje jednu z 25 dvojotázek – celkem je tedy 50 otázek).
Informace učitele
http://www.medmicro.info
Skripta, uvedená v "Literatuře", jsou velmi stručným přehledem požadovaných znalostí. Studentům s hlubším zájmem o obor rádi doporučíme další literaturu ke studiu.

E-mailový a telefonický kontakt – E-mail and phone contact:
Doc. MUDr. Filip Růžička, PhD: fruzic@fnusa.cz, TEL 543 183 090 (přednosta ústavu/head)
prof. MUDr. Miroslav Votava, CSc.: miroslav.votava@fnusa.cz, TEL 543 183 117
as. MUDr. Ondřej Zahradníček: zahradnicek@fnusa.cz, TEL 543 183 113
odb. as. MUDr. Lenka Černohorská, PhD.: lenka.cernohorska@fnusa.cz, TEL 543 183 097
odb. as. Mgr. Monika Dvořáková Heroldová, PhD: monika.heroldova@fnusa.cz
as. Mgr. Barbora Mališová: barzal@cktch.cz
as. Mgr. Martina Mahelová: 150878@mail.muni.cz

Poznámka: Přednáší dr. Zahradníček, který ale nezkouší. Zkouší t. č. dr. Dvořáková Heroldová a dr. Černohorská. Předmět převážně vyučuje as. Zahradníček, zkoušejí různí pověření zkoušející (ne as. Zahradníček)
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Podmínky udělení zápočtu viz Doplňkové údaje o předmětu
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.