BSKP021p Klinická propedeutika - přednáška

Lékařská fakulta
jaro 2016
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Soňa Purmová (přednášející)
MUDr. Soňa Surková (přednášející)
MUDr. Marek Škorňa (přednášející)
MUDr. Petra Vacková (přednášející)
MUDr. Ondřej Výška (přednášející)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Tereza Polzer, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 13:30–16:00 B11/334
Předpoklady
BSAN011p Anatomie - přednáška && BSLT011 Lék. terminol. a latina - cv. || BLZA011p Základy anatomie-před.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou student rozumět a umět využívat základní diagnostické, léčebné a preventivní metod používaných v interních a chirurgických oborech – anamnestické postupy, fyzikální vyšetření, laboratorní metody, zobrazovací metody, základní invazivní postupy, jejich instrumetárium a péče o nemocného v období výkonu, základní chirurgické nástroje a postupy, naléhavé situace, základy výživy nemocných a základy psychologického přístupu k nemocným.
Osnova
 • Klinická propedeutika
 • 1. týden: Úvod, anamnéza: rodinná - osobní - pracovní - farmakologická, fyziologické funkce, anamnéza nynějšího onemocnění.
 • 2. týden: Fyzikální vyšetřovací metody - pohled, poklep, pohmat, poslech, per rectum, celkové vyšetření nemocného - vědomí, tělesné proporce, kůže, teplota, tep, dech.
 • 3. týden: Vyšetření hlavy a krku, vyšetření ústrojí dýchacího - poslech, funkční vyšetření plic, sputum, RTG, bronchoskopie, broncho alveolární laváž, CT, HRCT.
 • 4. týden: Vyšetření soustav kardiovaskulární - poslech srdečních ozev, EKG, echokardiografie, RTG, invazivní vyšetření srdce, funkční vyšetření srdce, vyšetření tepen, vyšetření žilního systému.
 • 5. týden: Vyšetření břicha, vyšetření soustavy trávicí - sonografie, endoskopické metody, RTG, CT, punkční metody, izotopová vyšetření, funkční vyšetření.
 • 6. týden: Vyšetření ledvin a močových cest - fyzikální vyšetření, laboratorní metody, sonografie, RTG, CT, isotopová vyšetření, funkční vyšetření.
 • 7. týden: Vyšetření pohybové soustavy - klouby, páteř, kostra, svalstvo, vazivo - základy neurologického vyšetření, základy vyšetřování v endokrinologii.
 • 8. týden: Hematologická vyšetření - krevní obraz, morfologie, heamokoagulace, imunohematologie, krevní skupiny, předtransfusní vyšetření, provedení krevní transfuse.
 • 9. týden: Biochemická vyšetření - ionty, glykemie, bílkoviny, jaterní testy a transaminasy, lipidový metabolismus, acidobazická rovnováha, funkční zkoušky.
 • 10. týden: Základy punkční techniky - venepunkce, možnosti žilních přístupů, hrudní punkce, perikardiální punkce, abdominální punkce, lumbální punkce, kloubní punkce, punkce kostní dřeně, trepanobiopsie, lienální punkce, punkce lymfatických uzlin.
 • 11. týden: Anestezie místní a celková, instrumentace u drobných výkonů, příprava nemocného k operaci, odpověď organismu na trauma o operaci, pooperační komplikace.
 • 12. týden: Zlomeniny, poranění hlavy, intrakraniální krvácení, poranění hrudníku, poranění páteře a míchy, poranění břicha.
 • 13. týden: Náhlé příhody břišní, kýly, pancreatitis acuta, symptomatologie obstrukční žloutenky, neprůchodnost střevní, appendicitida.
 • 14. týden: Katetry, kanyly, drény, operační rána, komplikace hojení, komplikace pooperačních stavů.
 • 15. týden: Nutriční podpora nemocných - dietní systém, enterální podpůrná výživa, sondová výživa, pareanterální výživa, psychologická problematika.
Literatura
 • Propedeutika vnitřního lékařství. Edited by Ladislav Chrobák, Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3. info
 • Chirurgická propedeutika :učebnice pro lékařské fakulty. Edited by Vladimír Balaš - Jarmila Drábková - Miloslav Duda - Milan Med. [1. vyd.]. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 487 s. ISBN 80-85623-45-5. info
 • Interní propedeutika. Edited by Pavel Klener. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1992. 266 s. ISBN 80-7066-542-4. info
Výukové metody
přednášky, vysvětlení praktických dovedností
Metody hodnocení
ústní zkouška, praktická zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.