BSKP021x Klinická propedeutika - odborná praxe

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Tereza Gregorová (přednášející)
MUDr. Denis Lekeš (přednášející)
MUDr. Adam Lukáč (přednášející)
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc. (přednášející)
MUDr. Dominika Stratílková (přednášející)
MUDr. Soňa Surková (přednášející)
MUDr. Marek Škorňa (přednášející)
MUDr. Ondřej Výška (přednášející)
Michaela Gregorovičová (pomocník)
Jitka Skládaná (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc.
Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Doubravská
Dodavatelské pracoviště: Klinika interní, geriatrie a praktického lékařství - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště medicíny dospělého věku - Lékařská fakulta
Rozvrh
St 14:00–16:30 B11/234
Předpoklady
BLZA011p Základy anatomie-před. || ( BSAN011p Anatomie - přednáška && BSLT011 Lék. terminol. a latina - cv. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po ukončení předmětu budou student rozumět a umět využívat základní diagnostické, léčebné a preventivní metod používaných v interních a chirurgických oborech – anamnestické postupy, fyzikální vyšetření, laboratorní metody, zobrazovací metody, základní invazivní postupy, jejich instrumetárium a péče o nemocného v období výkonu, základní chirurgické nástroje a postupy, naléhavé situace, základy výživy nemocných a základy psychologického přístupu k nemocným.
Osnova
 • Klinická propedeutika - cvičení
 • Rodinná anamnéza, pracovní a sociální anamnéza, osobní anamnéza
 • Anamnéza nynějšího onemocnění, fyziologické funkce
 • Vyšetření celkové, pohled, poslech, poklep, pohmat
 • Vyšetření hlavy - hlavové nervy, oči, dutina ústní
 • Vyšetření krku - palpace karotid, jugulární žíly, vyšetření štítnice, uzlin.
 • Vyšetření hrudníku - tvar hrudníku, poklep plic, hranice plic, poslech plic, poslech srdečních ozev
 • Vyšetření břicha - dechová vlna, niveau, palpace střeva, jater, vyšetření sleziny
 • Vyšetření ledvin - palpace, tapottement, pohmat močového měchýře, vyšetření genitálu
 • Vyšetření pohybového ústrojí - palpace pateře, poklep pateře, pohmat paravertebrálních svalů, vyštření hybnosti pateře
 • Vyšetření končetin - vyšetření pohledem, pohmat periferních tepen, vyšetření při podezření na hlubokou trombosu, zjišťování trofických změn, vyšetření kloubů pohledem, vyšeření hybnosti kloubů
 • Samostatné vyšetření nemocného - odběr anamnézy za asistence učitele
 • Samostatné vyšetření nemocného - odběr anamnézy a předání učiteli
 • Samostatné vyšetření nemocného - fyzikální vyšetření za asistence učitele
 • Samostatné vyšetření nemocného - fyzikální vyšetření, předání učiteli.
Literatura
 • Propedeutika vnitřního lékařství. Edited by Ladislav Chrobák, Illustrated by Josef Bavor. 1. vyd. Praha: Grada, 1997. 195 s. ISBN 80-7169-274-3. info
 • Chirurgická propedeutika :učebnice pro lékařské fakulty. Edited by Vladimír Balaš - Jarmila Drábková - Miloslav Duda - Milan Med. [1. vyd.]. Praha: Grada-Avicenum, 1993. 487 s. ISBN 80-85623-45-5. info
 • Interní propedeutika. Edited by Pavel Klener. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova - Vydavatelství Karolinum, 1992. 266 s. ISBN 80-7066-542-4. info
Výukové metody
praktická cvičení
Metody hodnocení
praktická a ústní zkouška
Informace učitele
Pomůcky
Pro cvičení je vhodný bílý plášť a fonendoskop
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.