BSOD0141 Nursing Practice I

Faculty of Medicine
autumn 2020
Extent and Intensity
0/11/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Taught in person.
Teacher(s)
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková (seminar tutor)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Dana Soldánová (assistant)
Guaranteed by
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková
Department of Health Sciences - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Contact Person: Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková
Supplier department: Department of Health Sciences - Departments of Non-medical Branches - Faculty of Medicine
Prerequisites
are not required
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of Nursing Practice I are identified in the cognitive, psychomotor and attitudinal. The goal of nursing practice is: - Acquisition and consolidation of professional nursing activities realization of nursing process in   specified group of patients in a clinical medical practice; - Determination of nursing diagnoses, objectives and action plans and evaluating nursing interventions; - Implementation of individualized nursing care based on understanding biopsychosocial needs and problems of the client; - Formation of professional qualities of a nurse; - Strengthening communication skills; - Acquisition and consolidation of work habits and organization of work at the nursing unit; - The acquisition of working with   nursing and medical documentation; - Acquisition and application of scientific terminology.
Learning outcomes
describe and define the specificities of the nursing process in the clinical department;
to acquire and consolidate the professional activities carried out on the basis of the nursing process in a group of patients under the natural conditions of medical practice;
to identify the biopsychosocial needs of patients and, on their basis, to create a plan for individualized nursing care in the form of nursing diagnosis, goals and plans of activities and assessment;
to consolidate communicative skills;
to use nursing and medical documentation and to record changes in the status of patients according to the competencies of the students
Syllabus
 • Nursing Practice builds on theoretical knowledge of   nursing and clinical subjects. The practice is focused on practical training and mastery of nursing, diagnostic and therapeutic skills. It focuses on identifying the problems of the patient, holistic approach, understanding the terminology and compliance health and safety at work. Practical activities are directed towards providing nursing care     in the basic areas of self-care, measurement and assessment of vital signs and drill sampling of biological material. Nursing Practice I respect the generally binding standards of nursing practice and uses the latest scientific advances in the field of Nursing   - evidence-based practice. The practice is carried out at the University Hospital Brno in the Clinic Internal Medicine, Geriatrics and Practical Medicine.
Literature
  required literature
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ, Andrea MENŠÍKOVÁ and Marta ŠENKYŘÍKOVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2., doplněné a přepracova. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 128 stran. ISBN 9788021092976. info
 • POKORNÁ, Andrea, Alena KOMÍNKOVÁ and Nikola SIKOROVÁ. Ošetřovatelské postupy založené na důkazech. 2. díl (Nursing skills - based on evidence. Vol. II). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 171 pp. ISBN 978-80-210-7415-6. info
 • BEHARKOVÁ, Natália and Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání) (Basics of Nursing Procedures and Interventions). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3. URL URL URL URL info
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra, Andrea POKORNÁ, Miroslava KYASOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Hana PINKAVOVÁ, Michaela SCHNEIDEROVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ, Olga JANÍKOVÁ and Simona SAIBERTOVÁ. Logbook : pro odbornou ošetřovatelskou praxi (Logbook : for Professional Nursing Practice). 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 207 pp. ISBN 978-80-210-7108-7. info
 • TRACHTOVÁ, Eva, Gabriela TREJTNAROVÁ and Dagmar MASTILIAKOVÁ. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu. Vyd. 3., nezměn. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013. 185 s. ISBN 9788070135532. info
  recommended literature
 • Náhradní obsah: odborné časpoisy SESTRA, FLORENCE, DIAGNÓZA V OŠETŘOVATELSTVÍ
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • MAREČKOVÁ, J. and D. JAROŠOVÁ. NANDA domény v posouzení a diagnostické fázi ošetřovatelského procesu. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2005. info
Teaching methods
- Clinical practice - Group seminars - Seminar work
Assessment methods
The practical lesson is finished by a test at the clinical workplace. The exam is subject to: - 100% participation in teaching, - elaboration of seminar paper - nursing anamnesis according to Marjor Gordon's conceptual model.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught annually.
The course is taught: in blocks.
Information on the extent and intensity of the course: 166.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, autumn 2018, autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/med/autumn2020/BSOD0141