EN

LF:BSON061x Ošetř. v onkol.- praxe - Informace o předmětu

BSON061x Ošetřovatelství v onkologii - odborná praxe

Lékařská fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/5.3/0. 80. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Garance
Mgr. Dana Soldánová
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 6:00–11:00 N03017, Út 6:00–13:30 N03017, St 6:00–14:00 N03017, Pá 6:00–14:00 N03017
Předpoklady
BSOD0444 Odborná oš.praxe IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ošetřovatelství v onkologii - odborná praxe je praktický předmět, který integruje poznatky z teorie a praxe ošetřovatelství, základních vědních disciplín, přírodních, sociálních a behaviorálních věd. Předmět navazuje na předchozí odborné ošetřovatelské praxe a poskytuje upevnění a prohloubení odborných ošetřovatelských znalostí a dovedností. Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost formou klinických stáží na onkologických pracovištích. Cílem klinických stáží je schopnost aplikace ošetřovatelského procesu u onkologicky nemocných pacientů.
Student bude schopen: definovat specifika ošetřovatelského procesu na onkologickém oddělení, identifikovat potřeby nemocných, formulovat ošetřovatelské problémy nemocných a na jejich základě formulovat ošetřovatelské diagnózy, stanovit plán ošetřovatelské péče, zhodnotit efektivitu ošetřovatelské péče a ošetřovatelských intervencí, vyhodnotit plán ošetřovatelské péče, využívat ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných dle kompetencí studenta.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
porozumět specifikům a organizaci péče v onkologii
porozumět základním diagnózám v onkologii a jejich klinickým projevům
identifikovat potřeby pacienta s onkologickým onemocněním
poskytovat ošetřovatelskou péči pacientovi s onkologickým onemocněním
vyhodnotit efektivitu poskytované péče u pacienta s onkologickým onemocněním.
Osnova
 • nejčastější onkologická onemocnění
 • vyšetřovací metody v onkologii
 • specifika ošetřovatelské péče v onkologii
 • ošetřovatelský proces v onkologii
 • terapii onkologických onemocnění
Literatura
  doporučená literatura
 • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
 • VORLÍČEK, Jiří, Jitka ABRAHÁMOVÁ a Hilda VORLÍČKOVÁ. Klinická onkologie pro sestry. 2., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012. 448 s. ISBN 9788024737423. info
Výukové metody
klinické stáže
Metody hodnocení
zápočet
podmínkou zápočtu je 100% účast na klinických stážích
Informace učitele
Klinické stáže probíhají na pracovištích: Masarykův onkologický ústav, Klinika komplexní onkologické péče: lůžková oddělení A, B, C.
Fakultní nemocnice Brno-Bohunice, Interní hematologická a onkologická klinika: lůžková oddělení A, B, C.
Clinical internships take place at workplaces: Masaryk's Oncological Institute, Clinic of Complex Oncological Care: Bed Departments A, B, C.
Faculty Hospital Brno-Bohunice, Department of Internal Hematology and Oncology: Bed Departments A, B, C.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2019/BSON061x