BSOT062x Ošetřovatelství v otorinolaryngologii - odborná praxe

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 30. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Garance
Mgr. Dana Soldánová
Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Dana Soldánová
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství a porodní asistence - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Předpoklady
BSOD0444 Odborná oš.praxe IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Ošetřovatelství v otorinolaryngologii - odborná praxe je praktický předmět, který integruje poznatky z teorie a praxe ošetřovatelství, základních vědních disciplín, přírodních, sociálních a behaviorálních věd. Předmět navazuje na předchozí odborné ošetřovatelské praxe a poskytuje upevnění a prohloubení odborných ošetřovatelských znalostí a dovedností. Obsahem předmětu je samostatná praktická činnost formou klinických stáží na otorinolaryngologických pracovištích. Cílem klinických stáží je schopnost aplikace ošetřovatelského procesu u pacientů s otorinolaryngologickým onemocněním.
Student bude schopen: definovat specifika ošetřovatelského procesu na ORL oddělení, identifikovat potřeby nemocných, formulovat ošetřovatelské problémy nemocných a na jejich základě formulovat ošetřovatelské diagnózy, stanovit plán ošetřovatelské péče, zhodnotit efektivitu ošetřovatelské péče a ošetřovatelských intervencí, vyhodnotit plán ošetřovatelské péče, využívat ošetřovatelskou a zdravotnickou dokumentaci a zaznamenávat změny stavu nemocných dle kompetencí studenta.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
porozumět specifikům a organizaci péče v otorhinolaryngologii
porozumět základním diagnózám v otorhinolaryngologii a jejich klinickým projevům
identifikovat potřeby pacienta v otorhinolaryngologickým onemocněním
poskytovat ošetřovatelskou péči pacientovi s otorhinolaryngologickým onemocněním
vyhodnotit efektivitu poskytované péče u pacienta s otorhinolaryngologickým onemocněním.
Osnova
  • nejčastější otorhinolaryngologická onemocnění
  • vyšetřovací metody v otorhinolaryngologii
  • specifika ošetřovatelské péče v otorhinolaryngologii
  • ošetřovatelský proces v otorhinolaryngologii
  • terapii otorhinolaryngologických onemocnění
Literatura
    doporučená literatura
  • NOVÁKOVÁ, Iva. Ošetřovatelství ve vybraných oborech (Dermatovenerologie,oftalmologie, ORL, stomatologie). 1. vyd. Praha: Grada, 2011. 240 s. ISBN 978-80-247-3422-4.
  • Ošetřovatelské diagnózy : definice a klasifikace 2015-2017. Edited by T. Heather Herdman - Shigemi Kamitsuru, Translated by Pavla Kudlová. 10. vydání, 1. české vyd. Praha: Grada, 2016. 439 stran. ISBN 9788024754123. info
  • SLEZÁKOVÁ, Lenka. Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty. Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL stomatologie. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 213 s. ISBN 9788024725062. info
Výukové metody
klinické stáže
Metody hodnocení
zápočet
podmínkou zápočtu je 100% účast na klinických stážích
Informace učitele
Klinické stáže probíhají na pracovištích: Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně, Klinika otorhinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku: lůžková oddělení 21, 27, 75.
Clinical internships take place at workplaces: St. Anne's Faculty Hospital in Brno, Department of Otorhinolaryngology and Head and Neck Surgery: Bed Departments 21, 27, 75.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.