EN

LF:BSPG051c Edukace v práci sestry-cv. - Informace o předmětu

BSPG051c Edukace v práci sestry - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ošetřovatelství - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 5. 11. 9:00–10:40 N03009/209, Po 12. 11. 9:00–10:40 N03009/209, Po 19. 11. 9:00–10:40 N03009/209, Po 26. 11. 9:00–10:40 N03009/209, Po 3. 12. 9:00–10:40 N03009/209, Po 10. 12. 9:00–10:40 N03009/209, Po 17. 12. 9:00–10:40 N03009/209
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Umožňuje studentovi procvičit své znalosti a dovednosti v rámci modelových situací a vede ho ke komplexnímu a všestrannému nazírání na jevy ve vztahu k pedagogice, ošetřovatelství, medicíně, psychologii. Následně takto získané vědomosti a dovednosti prakticky zúročí v předmětu ošetřovatelská praxe. Závěrem vypracují seminární práci zaměřenou na problematiku edukace pacienta, případně rodinného příslušníka.
Výstupy z učení
Student bude schopen po absolvování předmětu: - navrhnout edukační plán pro klienta a aplikovat ho do praxe
Osnova
 • Cvičení: Vypracování seminární práce a její prezentace zaměřenou na problematiku edukace pacienta, klienta, případně rodinného příslušníka.
Literatura
  povinná literatura
 • JUŘENÍKOVÁ, Petra. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. 1. vydání. Praha: Grada Publishing, 2010. 77 stran. ISBN 9788024721712. info
 • ZÁVODNÁ, Vlasta. Pedagogika v ošetrovateĺstve. Druhé, prepracované a dopl. Martin: Osveta, 2005. 117 stran. ISBN 808063193X. info
 • BASTL, Pavel a Vlastimil ŠVEC. Zdravotník lektorem. 1. vyd. Brno: IVPZ, 1997. 122 s. ISBN 8070132515. info
  doporučená literatura
 • PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 4., aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Portál, 2009. 481 s. ISBN 9788073675035. info
Výukové metody
cvičení
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě: - 100% účasti ve cvičení, - vypracování edukačních materiálů na zvolené téma u zadané skupiny klientů a praktická ukázky jeho použití (na základě požadované osnovy) - odevzdání seminární práce v písemné podobě a její zveřejnění na ISU. Osnova: 1.Úvodní strana: jméno a příjmení, ročník, akademický rok, studijní obor, forma studia, název edukační práce, cíl celé edukace, cílová skupina (rodina, pacient, zdravotník, veřejnost,…) – u dětí je nutno uvést věk 2.Dlouhodobý edukační plán pro ošetřovatelskou diagnózu neznalost pojmu na zvolené téma: - rozpracování dlouhodobého edukačního plánu pro danou problematiku na jednotlivé edukační hodiny (lekce) - každá edukační lekce bude obsahovat : a)název problematiky b)časový údaj jak dlouho bude edukační lekce trvat c)edukační cíl d)metodu edukace (přednáška, rozhovor,…) e)formu edukace ( skupinová, hromadná, individuální,…) f)kdo bude edukovat (lékař, sestra, nutriční asistent,…) g)kde bude edukace prováděna (doma, ambulance, ošetřovací jednotka,…) h)pomůcky, které budou použity i)osnova edukační lekce j)formulář pro záznam edukace (nevyplněný) k)použitá literatura 3. Edukační hodina (lekce) - podrobné rozpracování jedné edukační lekce, která bude prezentována a) název problematiky b) časový údaj jak dlouho bude edukační jednotka trvat c) edukační cíl d) formu edukace ( skupinová, hromadná, individuální,…) e) kdo bude edukovat (lékař, sestra, nutriční terapeut,…) f) kde bude edukace prováděna (doma, ambulance, ošetřovací jednotka,…) g) pomůcky, které budou použity h) metodu edukace – zpracování vlastního obsahu zvolené metody (podrobně) i) použitá literatura j) edukační materiál – který bude Vámi zpracován na danou problematiku (edukační leták, videokazeta, plakát, loutka,…- fantazii se meze nekladou) za edukační materiál nejsou považovány prezentace Power Pointu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/podzim2018/BSPG051c